نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

برگزیده برگزیده

اجتماعی اجتماعی

گوناگون گوناگون

ورزشی ورزشی

فرهنگی فرهنگی

صدای افق صدای افق

سیاست - اندیشه سیاست - اندیشه

اقتصادی اقتصادی

سرمقاله سرمقاله

تعامل همه جانبه با بزرگان شهر
تعامل همه جانبه با بزرگان شهر
اداره اوقاف و امورخیریه؛ از جمله مراکز مهمی است که مهم ترین وظیفه آن رسیدگی به امور بقاع متبرک در کشور می باشد؛ مطابق قوانین این نهاد؛« سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمانی است که در سطح کلان احياء، حفظ و اداره موقوفات کشور و ساير موارد اختصاص يافته به...
تکلیف فرماندار بافق مشخص شود
تکلیف فرماندار بافق مشخص شود
55 روز از فرمانداری«محمد علی شاه حسینی» در سمت سرپرست فرمانداری بافق می گذرد؛ او که بنا بر حکم استاندار یزد سرپرست شد و هنوز از حکم قطعی و ثابت وی در بافق خبری نیست! در برخی محافل.....
نشست های مشورتی کمک حال مسئولان
نشست های مشورتی کمک حال مسئولان
شور و مشورت با افراد و دیگران دارای آثار و فوایدی در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها دارد؛ زیرا مشورت از پیشینه وحیانی و عقلایی برخوردار بوده و دارای فواید و نتایج زیادی است. نتایج و اقبالی که از مشورت با دیگران بهره انسان می گردد، هرگز از اندیشه فردی...
آیا کرونا بر فرهنگ مردم تاثیر داشته است؟
آیا کرونا بر فرهنگ مردم تاثیر داشته است؟
آیا ویروسی که از" ووهان چین" عالمگیر شد و دنیای متمدن امروز ما هنوز نتوانسته در مقابل بایستد و بر آن غلبه یابد می تواند بر فرهنگ مردم تاثیر داشته باشد؟ این پرسشی است که ذهن بسیاری از علاقمندان به فرهنگ و آداب رسوم را نگران کرده است.
عدم افزایش نرخ کالاها نیاز به تدبیر مسئولین
عدم افزایش نرخ کالاها نیاز به تدبیر مسئولین
در حالی که جامعه سرگرم مقابله با ویروس ناخوانده کرونا هست؛ متاسفانه شاهد افزایش نرخ کالاها و ارزاق عمومی هستیم! این رشد قیمت ها تاثیر نامطلوبی بر اقشار کم درآمد اجتماع گذارده است! دامنه این افزایش نه تنها، بر خودرو؛ بلکه بر نیازهای اساسی مردم؛ مثل...

کلبه خوشبختی کلبه خوشبختی

حوادث حوادث

فیلم هفته فیلم هفته

پرسش از شما پاسخ از مسئولين پرسش از شما پاسخ از مسئولين

موضوع آزاد


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال