روی پیشخوان روی پیشخوان

برگزیده برگزیده

اجتماعی اجتماعی

گوناگون گوناگون

ورزشی ورزشی

فرهنگی فرهنگی

صدای افق صدای افق

سیاست - اندیشه سیاست - اندیشه

اقتصادی اقتصادی

سرمقاله سرمقاله

پاتوق های زیبا با تزییناتی چند صد میلیونی
پاتوق های زیبا با تزییناتی چند صد میلیونی
در روزهای اخیر درباره عدم مصرف سیگار و دخانیات و مضرات آن از سوی شخصیت ها و مقامات بهداشتی جهان و ایران سخنرانی و بیانیه...........
جبران مافات
جبران مافات
هفته پیش فرماندار بافق از لزوم تغییرات در سطح روسای ادارات بافق سخن گفت. محمد زاده رحمانی، در گفتگویی با هفته نامه افق کویر به صراحت بر این مسئله تاکید کرد که.......
بهره مندی بهابادی ها از گازطبیعی در زمستان
بهره مندی بهابادی ها از گازطبیعی در زمستان
محمد حسین تشکری| به گزارش هفته نامه افق کویر، عباس اقبال، فرماندار بهاباد در گفتگو با این هفته نامه پیرامون دوبانده شدن جاده بهاباد بافق گفت......
مراقبت بر پاداش روزه داری
مراقبت بر پاداش روزه داری
ماه رمضان به روزهای پایانی خود نزدیک می گردد و هلال ماه شوال رویت خواهد شد. یک ماه روزه داری و مبارزه با نفس به پایان آمد؛.......
بابا ! منتظریم تا به سلامت باز گردی
بابا ! منتظریم تا به سلامت باز گردی
اینها جملاتی است وقتی که بین سال های 64 تا 67 مدرسه راهنمایی شهرک آهنشهر می رفتم بر روی تابلو نصب شده بود. تابلویی بی رنگ که خواندن آن مشکل بود......

کلبه خوشبختی کلبه خوشبختی

حوادث حوادث

فیلم هفته فیلم هفته***شماره720***
یکشنبه 15آذر 1394- 24 صفر 1437 -6 دسامبر 2015-

تصاویر هفته تصاویر هفته


آب و هوا

مترجم مترجم

پرسش از شما پاسخ از مسئولين پرسش از شما پاسخ از مسئولين

موضوع آزاد


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال