روی پیشخوان روی پیشخوان

برگزیده برگزیده

اجتماعی اجتماعی

گوناگون گوناگون

ورزشی ورزشی

فرهنگی فرهنگی

صدای افق صدای افق

سیاست - اندیشه سیاست - اندیشه

اقتصادی اقتصادی

سرمقاله سرمقاله

29 اردیبهشت ماه روز ملت است
زیباترین و جامع ترین تعریف از حقوق متقابل مردم و حکومت به نظر می رسد که در اندیشه های سیاسی حضرت علی (ع) بیان شده است؛ آنجا که می فرمایند؛ ا.........
چنگال قانون
روزِ جهانیِ کارگر یا روزِ کارگر International Workers' Day یک جشن و مراسمی کارگری است که هر ساله در دنیا در روز اول می برگزار می شود...............
فریاد بی پولی یا قصه پر غصه
در خبرها آمد برای اتمام جاده بافق- یزد احتیاج به 200 میلیاردتومان اعتبار است. این گفته را مدیرکل راهداری استان یزد در گفتگو با خبر فارس اعلام کرده است.............
جای تجربه کافی و دقت نظر خالی بود
بنا بر آنچه که تاکنون گفته شده است صلاحیت دو نفر از کاندیداهای شورای اسلامی شهر بافق مورد تایید اعضای نظارت بافق قرار نگرفته است..........
گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنکه هست گیرند
امروزه آزمون بزرگی برای هیئت های اجرایی و نظارت در انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا است. ...............

کلبه خوشبختی کلبه خوشبختی

حوادث حوادث

فیلم هفته فیلم هفته***شماره720***
یکشنبه 15آذر 1394- 24 صفر 1437 -6 دسامبر 2015-

تصاویر هفته تصاویر هفته


آب و هوا

مترجم مترجم

پرسش از شما پاسخ از مسئولين پرسش از شما پاسخ از مسئولين

موضوع آزاد


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال