اقتصاد، صنعت و معدن اقتصاد، صنعت و معدن

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

اوقات شرعی اوقات شرعی

04:54:09 اذان صبح
06:18:05 طلوع آفتاب
11:36:40 اذان ظهر
16:54:56 غروب آفتاب
17:12:15 اذان مغرب
اوقات به افق :