اقتصاد، صنعت و معدن اقتصاد، صنعت و معدن

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

اوقات شرعی اوقات شرعی

04:31:32 اذان صبح
06:05:10 طلوع آفتاب
12:59:03 اذان ظهر
19:52:34 غروب آفتاب
20:10:28 اذان مغرب
اوقات به افق :