روی پیشخوان روی پیشخوان

برگزیده برگزیده

اجتماعی اجتماعی

گوناگون گوناگون

ورزشی ورزشی

Showing 1 - 20 of 29 results.
Items per Page 20
of 2

فرهنگی فرهنگی

صدای افق صدای افق

سیاست - اندیشه سیاست - اندیشه

اقتصادی اقتصادی

سرمقاله سرمقاله

به کجا می روید؟
به کجا می روید؟
مثل این که سفر وزراء آن هم به شب، در حال تبدیل شدن به یک سنت است؛ سنتی که ریشه در سال 1393 دارد. در بیست و سوم مردادماه همان سال.......
بیان عملکرد ادارات و نهادها
بیان عملکرد ادارات و نهادها
بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در دیدار با هیئت دولت وقت در چهارم شهریورماه سال 1363 ، در توصیه هایی خطاب به جمع حاضر گفتند:..........
مبارزه بین خیر و شر
مبارزه بین خیر و شر
بسیاری از محققان و مدرسان سینما سبک یا "ژانر" تعقیب در فیم های سینمایی را یک سبک مستقل دانسته اند. (1).......
رستم دستان و شاخ غول
رستم دستان و شاخ غول
۱۴۰ کشور دنیا، اقدام به تولید ماهی تیلاپیا می کنند. آزمایش این ماهی و کیفیت تولید آن در بافق، هزاران بار بهتر از ماهی تیلاپیای وارداتی است.........
توجه به معیشت مردم‌اصلی ترین  وظیفه نمایندگان مجلس
توجه به معیشت مردم‌اصلی ترین وظیفه نمایندگان مجلس
هفته گذشته تیتری با عنوان «کارت حلال و حرام» نمایندگان مجلس در هفته نامه افق کویر منتشر گردید. این خبر که به نقل از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ...........

کلبه خوشبختی کلبه خوشبختی

حوادث حوادث

در شماره 821به تاریخ 3آ دی
ماه 1396 می خوانیم.....

آب و هوا

Translator Translator

پرسش از شما پاسخ از مسئولين پرسش از شما پاسخ از مسئولين

موضوع آزاد


نام شما
نام خانوادگی
This field is mandatory.
ایمیل
سوال