برگزیده برگزیده

اجتماعی اجتماعی

گوناگون گوناگون

طنز هفته طنز هفته

فرهنگی فرهنگی

مذهبی مذهبی

سیاست - اندیشه سیاست - اندیشه

اقتصادی اقتصادی

سرمقاله سرمقاله

“هل من مزید” بیمارستان 96 تختخوابی بافق
“هل من مزید” بیمارستان 96 تختخوابی بافق
« برای تکمیل بیمارستان جدید بافق 80 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که از این مبلغ 50 درصد سهم شهرستان و 50 درصد سهم وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکی است. » اینها گفته های رئیس بیمارستان فعلی بافق است که در شماره 1073 هفته نامه افق کویر، به تاریخ 4...
بهار مبارک باد
بهار مبارک باد
بهار می آید با زیبایی هایش، با گل های رنگارنگ، با شوق ختده بر لبان کودکان، با روی گشاده پدران و مادران ازشوق دیدار فرزندان! ...
به عمل کار برآید
به عمل کار برآید
یکی از وظایف شورای اسلامی شهر « بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی» است...
فرصت های تعلیم و تربیت را دریابیم
فرصت های تعلیم و تربیت را دریابیم
زندگی در گذر است، چه بخواهیم و چه نخواهیم! عمر انسان هم می گذرد چه در بیهوده گی و چه در دانایی؛ اما بین گذران زندگی در بیهوده گی و دانایی فرق های بسیاری است...
گرانی تا به کی و چند؟
گرانی تا به کی و چند؟
با بالا رفتن نرخ دلار، اجناس هم گران و گران تر می شود. در این میان سودهای سرشاری نصیب سوداگران و دلالان بازار ارز و طلا می شود، سودهایی که یک شبه به دست می آید و بسیاری از زندگی ها را دگرگون می کند. این یک روی سکه بوده و روی دیگر آن تأثیر این ارز در...

حوادث حوادث

فیلم هفته فیلم هفته

پرسش از شما پاسخ از مسئولين پرسش از شما پاسخ از مسئولين

موضوع آزاد


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال