برگزیده برگزیده

اجتماعی اجتماعی

گوناگون گوناگون

طنز هفته طنز هفته

فرهنگی فرهنگی

مذهبی مذهبی

سیاست - اندیشه سیاست - اندیشه

اقتصادی اقتصادی

سرمقاله سرمقاله

روحیه ۱۳ آبان همان روحیه استکبار ستیزی است
روحیه ۱۳ آبان همان روحیه استکبار ستیزی است
روز ۱۳ آبان در تقویم پر افتخار ایران اسلامی یادآور سه واقعه مهم تاریخی است که هر کدام حائز اهمیت است و نمی توان یکی را بر دیگری برتری داد؛ بلکه هر کدام در جایگاه خود دارای روحیه استکبار ستیزی و مبارزه با دولت های نامشروع است که چشم طمع به این آب و...
ددمنشان نباید به اهداف پلید خود دست یابند
ددمنشان نباید به اهداف پلید خود دست یابند
حادثه تروریستی شاه چراغ شیراز قلب ها را جریحه دار کرد! تروریستی در میان آشوب های اخیر وارد حرم شاه چراغ شیراز شده و با اسلحه تعداد 13 نفر را شهید کرد و 30 نفر را زخمی و مصدوم نمود. گروهک ملحد داعش که از سوی سرویس های جاسوسی غرب کمک می گیرد و به نوعی...
میزان تاثیر دیدگاههای انجمن اولیاء دانش اموزان
میزان تاثیر دیدگاههای انجمن اولیاء دانش اموزان
با آغاز مدارس و رفت و آمد دانش آموزان به مدرسه؛ تشکیل انجمن اولیاء در مدارس شکل گرفته است. ..
رسیدگی به مشکلات کشاورزان بافقی
رسیدگی به مشکلات کشاورزان بافقی
اگرچه بافق را به عنوان یک شهر معدنی می شناسند؛ اما این شهر دارای اراضی کشاورزی مستعد و مناسب است که در سالیان اخیر با اصلاح روش کاشت پسته و خرما رونق خاصی به این کشاورزی داده است. حال پرسش این است که چرا کشاورزان بافق از تصمیمات مسئولین در حوزه آب...
بیمارستان جدید بافق چشم به راه خیرین یا بودجه های دولتی
بیمارستان جدید بافق چشم به راه خیرین یا بودجه های دولتی
توجه به عمل صالح از ضروریات جوامع انسانی است و این مساله از دیرباز به اشکال مختلف؛ از جمله وقف و کار نیک انجام دادن وجود داشته است. در اسلام مطابق با آیه بالا انجام دادن کار نیکو منوط به ایمان آوردن است و هر کس که کار نیکی انجام بدهد و ایمان نیز...

حوادث حوادث

فیلم هفته فیلم هفته

پرسش از شما پاسخ از مسئولين پرسش از شما پاسخ از مسئولين

موضوع آزاد


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال