برگزیده برگزیده

اجتماعی اجتماعی

گوناگون گوناگون

طنز هفته طنز هفته

فرهنگی فرهنگی

مذهبی مذهبی

سیاست - اندیشه سیاست - اندیشه

اقتصادی اقتصادی

سرمقاله سرمقاله

عزم جدی  بر اجرای یک قانون
عزم جدی بر اجرای یک قانون
جمهوری اسلامی ایران به دلیل همسایگی با کشورهای افغانستان و عراق که از لحاظ سیاسی و اقتصادی دستخوش بی ثباتی شده اندو...
نظارت و ایمنی بر کارگران  نیاز به بازنگری دارد
نظارت و ایمنی بر کارگران نیاز به بازنگری دارد
«طرح شبکه فاضلاب شهری بافق به طول ۲۰۰ کیلومتر در قالب قرارداد بیع متقابل بین شرکت سنگ آهن مرکزی بافق و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال ۹۱ بسته شده و در بهمن ۹۲ با پیش بینی سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان با هدف ایجاد شبکه جمع آروی، تاسیسات تصفیه...
«افق بافق»  را همراه باشید
«افق بافق» را همراه باشید
امروزه فناوری ارتباطات مرزها را درهم نوردیده و از یکدیگر در انتقال اطلاعات سبقت می گیرند. کارشناسان فناوری معتقد هستند که سرعت انتقال اطلاعات افسار گسیخته است و ذهن بشر پر از اطلاعات و آگاهی است ...
جنجال بر سر الفاظ و حل آن در گرو همدلی
جنجال بر سر الفاظ و حل آن در گرو همدلی
فضیل بن عیاض می گوید: مردی از این پارسایان روزگار و نیک مردان وقت، درمی سیم داشت. به بازار شد تا طعام خرد. دو مرد را دید به هم درآویخته و با یکدیگر جدالی و خصومتی درگرفته. گفت: این خصومت شما از بهر چیست؟ گفتند: از بهر یک درم سیم. آن یک درم که داشت،...
از حوادث درس عبرتی برای فردا گرفته شود
از حوادث درس عبرتی برای فردا گرفته شود
کشور ما جزء آن قبیل کشورهایی است که به واسطه گستردگی میزان خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه مبالغ زیادی، از سهم تولید ناخالص ملی را به عنوان جبران این خسارات صرف می کند...

حوادث حوادث

فیلم هفته فیلم هفته

پرسش از شما پاسخ از مسئولين پرسش از شما پاسخ از مسئولين

موضوع آزاد


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال