اجتماعی اجتماعی

گوناگون گوناگون

طنز هفته طنز هفته

نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 2

فرهنگی فرهنگی

مذهبی مذهبی

سیاست - اندیشه سیاست - اندیشه

اقتصادی اقتصادی

سرمقاله سرمقاله

از تبیین عملکرد دولت در هفته دولت غافل نشوید
از تبیین عملکرد دولت در هفته دولت غافل نشوید
در هفته دولت قرار داریم و دولتمردان برای اشاعه افکار و عملکرد «دولت مردمی» به اقصی نقاط کشور سفر می کنند و بدینگونه به تشریح دستاوردهای دولت، در طول دو سال گذشته می پردازند؛ مثلا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بندر عباس، وزیر کشور به استان مازندران...
از سهام ترجیحی کارکنان شرکت سنگ آهن بافق  غافل نشویم
از سهام ترجیحی کارکنان شرکت سنگ آهن بافق غافل نشویم
«بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به رسمیت شناختن توسعه بخش خصوصی، یکی از سیاست‌های اقتصادی کشور، حرکت به سوی خصوصی‌سازی هر چه بیشتر اموال شرکت‌های دولتی است. به همین علت در ماده ۶۱ برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به سهام ترجیحی...
اختلاف در بین مسئولین زیبنده نیست
اختلاف در بین مسئولین زیبنده نیست
مدتی است که اختلافات میان مسئولین بافق شدت یافته و این اختلاف نه در خفا که بیشتر عیان شده است؛ این مشاجرات؛ گرچه در جلسات نمود علنی گرفته بود؛ اما این که از پشت میز و تریبون مسایل در بوق و کرنا شده و خط و نشان برای یکدیگر کشیده شود سابقه ایی به ذهن...
ادبیاتی خارج از عرف در بین مسئولان
ادبیاتی خارج از عرف در بین مسئولان
در بیانات مقام معظم رهبری در باب اتحاد ملی آمده است «یکی از چیزهایی که در ایجاد قوّت در کشور مؤثّر است و کشور را قوی می کند، اتّحاد ملّی است. سر چیزهای جزئی تنازع نباید انجام بگیرد.
«البته باید مسائل روز گفته بشود»
«البته باید مسائل روز گفته بشود»
«عاشورا» تجلی عشق بر انسان است؛ جلوه ای از جمال خداوندی بر دل انسان؛ عاشورا نور امیدی است که به انسان از سوی حق تعالی عنایت شد. موهبتی الهی که نشات گرفته از عالم زر(1) بود؛ یعنی همان که شاعر(سعدی) گفت:

حوادث حوادث

فیلم هفته فیلم هفته

پرسش از شما پاسخ از مسئولين پرسش از شما پاسخ از مسئولين

موضوع آزاد


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال