نمایش خبر نمایش خبر

بازگشت به صفحه کامل

عدم نقدینگی هیئت جودو جهت اردو های خارج از استان

عدم نقدینگی هیئت جودو جهت اردو های خارج از استان به گزارش هفته نامه افق کویر، در اینشماره با « محمدصالح نارگانی » نوجوان 15 سالهبافقی که در رشته جودو چند مقام رنگارنگ به دست
آورده گفتگویی انجام گرفته که درادامه می خوانید:
افق کویر ازچند سالگی ورزش را آغاز نمودید؟
ازسن 8سالگی ورزش را شروع کرده ام و اولین ورزشی که انجام می دادم فوتبال بود ولی اکنون جودو کارمی کنم.
افق کویر چه مقام هایی تاکنون کسب کرده اید؟
دررشته جودو 2 مقام قهرمانی درمسابقات استانی، 4 مقام اولی درمسابقات شهرستان، 2 مقام اول درمسابقات جام رمضان شهرستان بافق کسب نمودم.
افق کویر ورزش جودو دربافق نسبت به یزد درچه جایگاهی قراردارد؟
بعد از تیم یزد می توان گفت تیم جودو بافق یکی از بهترین تیم های استان است.
افق کویر نقاط ضعف و قوت شما در این رشته چیست؟

نقاط قوت عدم استرس درمسابقات و فیزیک مناسب برای این رشته ورزشی و داشتن قدرت مناسب و نقاط ضعف ندارم.

ورزش جودو در شهرستان بدون مشکل است

افق کویر مشکلات شما دررشته جودو چیست؟
شخصا ورزش جودو را در شهرستان بدون مشکل می بینم و تمام امکانات جهت کار در شهرستان موجود است.
افق کویر چه انتظاری از مسئولین دارید؟
عدم نقدینگی هیئت جودو جهت اردوهای خارج ازاستانرا رفع نمایند.
افق کویر مشوق شما در این رشته چه کسی بودهاست؟
در رشته جودو مشوق من پدرم است.

چرا من نتوانم؟!
افق کویرچگونه انگیزه قهرمانی در شما ایجاد شد؟
هنگامی که بچه های کوچک تر یا بزرگ تر از من تلاش می کنند که برای خود افتخار کسب کنند پیش خود می گفتم پس چرا من نتوانم؟!
هیچ وقت از تمرینات زیاد خسته نشدم
افق کویر دراین رشته با چه محدودیت هایی مواجه هستید؟

این رشته سراسر فنی و قدرتی می باشد و محدودیت خاصی
ندارد.

افق کویر با توجه به بیماری کرونا ورزش خود را ادامه
می دهید؟
بله با رعایت پروتکل های بهداشتی ورزش را ادامه می دهم.
افق کویرحرف پایانی؟
ازاستادم که پیگیر راه قهرمانی من در این رشته بودند و من
شخصا می گویم یکی از بهترین ورزش هایی که تاکنون
انجام داده ام جودو بوده است.

ساراشفیعی|