روی پیشخوان روی پیشخوان

برگزیده برگزیده

اجتماعی اجتماعی

گوناگون گوناگون

ورزشی ورزشی

فرهنگی فرهنگی

صدای افق صدای افق

اقتصادی اقتصادی

سرمقاله سرمقاله

انتظارات  از فرماندار موقت بافق
انتظارات از فرماندار موقت بافق
فرماندار بافق تغییر کرد و سکان فرمانداری بافق به دست «محمد علی شاه حسینی» رسید؛هر چند که وی به عنوان سرپرست تعیین شده؛ و آن گونه که در حکمش از سوی استانداری یزد آمده است: « با حفظ سمت به عنوان "سرپرست فرمانداری شهرستان بافق" منصوب گردیده است؛ ولی از...
انتظار طرحی نو در سال جهش تولید
انتظار طرحی نو در سال جهش تولید
امسال از سوی مقام معظم رهبری ،سال جهش تولید نامیده شده ،سالی که انتظار می رود با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا بر مردم ایران عرصه اقتصادی بیشتر متکی به خود باشد........ .
آفتاب بهاری
آفتاب بهاری
ای تغییر دهنده دلها و دیده‏‌ها؛ ای مدبر شب و روز؛ ای گرداننده سال و حالت‌ها؛ بگردان حال ما را به نیکوترین حال این روزها حال و هوای عید بر شهر و دیار ما حاکم شده است؛ حال و بویی که امسال به رنگ و لعاب ویروس کرونا یا «کووید 19» درآمده است. ویروسی...

حوادث حوادث

فیلم هفته فیلم هفته

در شماره 828 به تاریخ 3آ دی
ماه 1396 می خوانیم.....

لینک  کانال تلگرام افق کویر لینک کانال تلگرام افق کویر

آب و هوا

مترجم مترجم

پرسش از شما پاسخ از مسئولين پرسش از شما پاسخ از مسئولين

موضوع آزاد


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال