آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

پا جوش زنی، رسمی برای عزاداری


پا جوش زنی، رسمی برای عزاداری
 
 
 
 
 
 
 
 باز محرم از راه رسید و هر کسی با عشقی که به سالار شهیدان، حضرت ابا عبدا... الحسین (ع) دارد به هر نحوه و رسمی این ارادن را به پیشگاه حضرتش عرضه می دارد.
یک جایی مثل اردبیل با مراسم طشت گذاری و جایی دیگر مثل سبزدشت بافق با مراسم پاجوش زنی. پا جوش زنی در سبزدشت از قدیم الایام در شبهای عزاداری سیدالشهدا(ع) برگزار می شود که قدمت آن به بیش از یک قرن می رسد.
 این مراسم با کمی تفاوت ، تقریباً به دوشکل زیر در روستاهای سبزدشت برگزار می شود. در این رسم قدیمی، مردان روستا اعم از پیر و جوان در شب تاسوعا و عاشورای حسینی در حسینیه ی مسجد جمع می شوند و به شکل دایره وار کنار هم می ایستند.
در یک نوع پاجوش زنی، نفر اول پشت کمربند نفر دوم را می گیرد به شکلی که دست چپ نفر اول این زنجیره ی دایره وار پشت پشت نفر دوم می رود و مشخص نخواهد بود و با دست راست خود سینه می زند. و هم زمان، ابتدا پای چپشان را یک قدم مایل به عقب می گذارند و بعد پای راست خود را، لحظه ای کنار پای چپ که همچنان عقب است جفت می کنند و دوباره پای راست را یک قدم مایل به جلو می گذارند و باز پای چپ لحظه ای کنار پای راست جفت می شود و این زنجیره به همین منوال جلو می رود و در ضمن پای جوش زنها، در نوحه خوانی، نوحه خوان را نیز همراهی می کنند. در جایی دیگر ابتدا پای چپ یک قدم مایل به عقب می رود و بعد پای راست را دوبار به زمین می کوبند و یک قدم به جلو می گذارند و دایره به همین شکل پیش خواهد رفت.
در هر نوع پاجوش زنی مردان پاهای خود را با صلابت و محکم برمی دارند و به زمین می کوبند؛ شاید ایشان می خواهند با این طریق عزاداری اعلام کنند، که اگر در کربلا هم بودندقدمهایشان را برای نابودی دشمن همینطور با صلابت به زمین می کوبیدند.
در سبزدشت وقتی مردی فوت می شود و عاشورا که می شود هنوز یکسال از فوتش نگذشته باشد مردان روستا، سرقبر او می روند و پا جوش می زنند تا عزای نبود او در بین بستگان و عزای عظمای حسینی با هم پیوند بخورد و به سبب نام و روضه ای که بالای قبر او خوانده می شود، در آن دنیا به شفاعت حضرتش برسد.