آرشیو مطالب آرشیو مطالب

927

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

وعده های مسئولین عملی نشده است


به گزارش هفته نامه افق کویر، پس از تشکیل جلسه های متعدد و تنظیم صورتجلسه همچنان مشکلات مسکن مهر به حال خود باقی است.
محمد فتوحی یکی از اعضای مجمع مسکن مهر گفت: پس از تشکیل این مجمع کارهای مختص هر ارگان درج و هر کدام از مسئولین آن را امضاء نمودند. با پیگیری هایی که صورت گرفت قرار گردید فرمانداری مبلغ 8 میلیون تومان را برای سامان دهی و تجهیز سپتیک بعد از اتمام کار و تحویل فاکتورها پرداخت نماید، ولی متأسفانه شهرداری فقط فضای سبز و ایستگاه خط واحد را از مجموع9 موردی که در صورتجلسه امضاء کرد را متقبل شد. 
 وی افزود: یکی از مشکلات اساسی این مجموعه روشنایی محوطه می باشد،کوچه ها روشنایی ندارد و از لحاظ امنیتی و رفت و آمد ساکنین با مشکل مواجه گردیده اند. زمین های افتاده ای که در مجموعه قرار دارد را شهرداری می تواند با دیوارهای پیش ساخته حصار کشی نماید تا ساماندهی گردد.
فتوحی تصریح کرد: ما اطلاعات و اسناد و مدارک قبلی را می خواهیم و مجمعی که تشکیل داده ایم باید قوی تر گردد و همچنین نیاز به مکانی مناسب جهت هم اندیشی و مراجعه ساکنین داریم؛ اگر اعضا مجمع همکاری نکنند هیچ کاری پیش نخواهد رفت و حتی شارژ جمع نخواهد گردید و سپتیک با مشکل مواجه می گردد.
وی اظهار داشت: حصارکشی، محوطه سازی فضای سبز آسفالت باقی مانده، نظافت این مجموعه، نامگذاری کوچه ها، نیروی دائمی برای سپتیک به دلیل اینکه تنها یکماه کارگران کار کرده اند و گفتند مأموریت ما تمام شده است، اینها جز مشکلاتی است که بارها مطرح گردیده، حتی در آن جلسه همراه با امضاء تأیید شده است و اکنون مسئولین همراهی نمی کنند.
 وی گفت: امکانات ورزشی و مکان بازی فقط کنار مسجد می باشد و برای این جمعیت کافی نیست و همچنین امکانات رفاهی اعم از نانوایی و... این مکان نیاز دارد و دیگر اینکه ساخت این مجتمع ها با وجود 5 الی 6 درب ورودی و خروجی از امنیت پایینی برخوردار است و نیازمند نگهبان می باشد.