آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

مزایده اموال بابک زنجانی با حضور دادستانی تهران


باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن سورینت متعلق به بابک زنجانی با نظارت دادستانی تهران به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد.
با نظارت دادستانی تهران بخش ششم مزایده اموال شرکت توسعه هولدینگ سورینت قشم از طریق روزنامه های کثیرالانتشار اعلام شد.
بر اساس این گزارش در این مزایده اعلام شده است سهام شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن متعلق به آقای بابک زنجانی از طریق برگزاری مراسم مزایده حضوری به فروش می رسد.
متقاضیان می توانند ساعت 14 الی 16 دوشنبه 6 مردادماه سال 1393 با حضور در دفتر شرکت در این مزایده شرکت کنند. مبلغ کل سهام باشگاه 12 میلیارد تومان است.
باشگاه خبرنگاران