آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

روز بزرگداشت قلم بدستان


در «ممل آباد» روز بزرگداشت قلم بدستان  بود؛ کسانی که پری در دست گرفته و در دوات می زنند تا حوادث تاریخ را برای آیندگان نگهدارند؛ اینان می نویسند لامحاله و بی باکانه؛ البته گاه مرکزخفیه استمالتی بر وجه آن که صره از ناصره مشخص باشد و به اصطلاح حساب از دست برخی در نرود بر وجه مشفقانه انجام می‌دهد که العهده علی الراوی!
اما بشنویم از ممل ما که در کسوت «قلم بدست» به انجمن آبادی دعوت شد اما خدا آن روز را نیاورد! 
ممل صورتش عین لبو قرمز بود؛ «آقاتقی» به او گفت: ممل! نکند هدایای انجمن آبادی سنگین بوده که تحمل بار آن را نداشتی و  صورت برافروخته کرده ای؟
ممل گفت: هیچ، آقاتقی! یک روز در سال از آن من است و آن امروز بود که به جای تجلیل از ما گفته هایی زده شد که داغم تازه گردید. آقاتقی گفت: پس می خواهی این ضرب المثل را بگویی« طرف را برای عروسی دعوت نمی‌کنند مگر برای بار بردن!»