آرشیو مطالب آرشیو مطالب

927

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

توده ۱۵ کیلویی از شکم پیرمرد ۷۲ ساله در یزد خارج شد


یک توده ۱۵ کیلوگرمی که سالها در شکم یک پیرمرد ۷۲ ساله جا خوش کرده بود، پس از یک عمل جراحی سه ساعته خارج شد. 
مهر| این عمل جراحی در بیمارستان شهید رهنمون یزد و توسط دکتر هرمز کرمی انجام شد و طی آن یک توده بزرگ ۱۵ کیلویی از شکم پیرمرد ۷۲ ساله خارج شد.
علت تشکیل این توده در بیمار، یک بیماری ژنتیک و ارثی کلیه تشخیص داده شده که در این بیماری، ژن وراثتی در کلیه ها موجب تشکیل کیست شده و بزرگ شدن تدریجی این کیست، بیمار را با مشکلات تنفسی و لخته شدن خون مواجه کرده تا حدی که حتی امکان راه رفتن از بیمار سلب شده بود.
هرمز کرمی اظهار داشت: در این بیمار کیست در کلیه ها به حدی بزرگ شده بود که بیمار با مشکلات تنفسی و لخته شدن خون روبرو شده بود و امکان راه رفتن و پیوند کلیه برای این بیمار امکان پذیر نبود.
این عمل جراحی سه ساعت به طول انجامید و در نوع خود یک جراحی بی نظیر به شمار می رود.
وضعیت عمومی این بیمار که اهل رفسنجان است، خوب و رو به بهبود اعلام شده است.