نمایش خبر نمایش خبر

((حسینیه خواجه ها واقع در محله سرچاه دراز یا محله گلزاری ))

((حسینیه خواجه ها واقع در محله سرچاه دراز یا محله گلزاری ))علی خواجه بافقی| حسینیه و نمازخانه خواجه ها که قدمت آن به دوره ((قاجاریه)) مربوط می شود به شماره ثبتی 15084 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .
واقف زمین حسینیه شخصی به نام : حاج حسین باقری معروف به حسین باقر می باشد، لازم به ذکر است که وی مقدار شش دانگ زمین به مساحت4352 متر مربع باغ "کنده" و دو حبه آب هنیه و یمامه را وقف نموده که درآمد ان صرف تعمیر حسینیه و آب انبار و کمک معاش امام جماعت مسجد حاج حسین بافق در همان محله سرچاه دراز شود ،.مساحت کل حسینیه و آشپز خانه 423 می باشد، این حسینیه در زمان قدیم محل بارانداز شترها بوده که بعد از اینکه آب سیل آمد و قسمتی از آن خراب شد، دوباره توسط مرحوم حاج خلیل کارگران، جواد ترک و رمضان علائی که در حال حاضر هم متصدی حسینیه می باشد، تعمیر شد و از آن به بعد روضه خوانی حضرت ابا عبدا... حسین (ع) بعد از عاشورا تا اربعین حسینی برگزار می شود.
واقف پوش حسینیه حاج جلیل امینی می باشد، پدر وی مسجدی هم در بیرون از حسینیه ساخته به نام :مسجد ((غریب خانه)) مسافران که از شهر دیگر می آمدند، شب را در آنجا استراحت می کردند و فردا صبح به راه خود ادامه می دادند .
در این حسینیه عزاداری به سبک قدیم یعنی (اجقه زنی )هم هنوز ادامه دارد .
واقف بنای جدید حسینیه :
1-سید علی بهشتی مقدار 80 متر 
2-مرحومه حاج جواهر خواجه ای مقدار 80 متر جهت آشپز خانه حسینیه    
3-کاظم خواجه بافقی فرزند میرزا حبیب مقدار 113 متر، بخش زنان    
متصدی حدود60 سال، رمضان علائی 
بازسازی و اضافه زیربناء حسینیه حاج محمد خواجه بافقی به کمک اهالی و جوانان محله در حال انجام شدن است .ضمنا هیئت امناءحسینیه هم از خانواده شهید گرانقدر "اکرمی " هم که مدتی زمین خود را به عنوان پارکینگ در اختیار حسینیه قرار داد ،تشکر و قدردانی می کند .