نمایش خبر نمایش خبر

یک تعامل همه جانبه رمز پیدایی تاریخ بافق


یکی از وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی« برنامه ریزی و تهیه طرح های تعمیر، مرمت، بازسازی، احیاء، حفاظت و حراست از آثار؛ بناها و مجموعه های ارزشمند فرهنگی و تاریخی کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها » است. در این میان، یکی از حقوق متقابل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با خدمات گیرندگان؛ « نحوه مشارکت در فعالیت‌های مربوط به شناسایی، حفظ و احیاء میراث فرهنگی و نظارت بر آن» است.(1) با عنایت به این دو مسئله، پرسش اینجاست که چرا مجموعه تپه های قاضی میرجعفر(ع) در بافق هنوز کندوکاوی در آن صورت نگرفته است تا هویت تاریخی بافق مشخص گردد؟
نیک می دانیم که وزارتخانه میراث فرهنگی که تا سال پیش سازمان بود؛ وظیفه دارد تا نسبت به برنامه ریزی و تهیه طرحهای تعمیر، مرمت، بازسازی، احیاء، حفاظت و حراست از آثار؛بناها و مجموعه های ارزشمند فرهنگی و تاریخی کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها اقدام کند. پس چرا تاکنون نمایندگی این میراث در بافق اقدام موثری در خصوص شناسایی هویت پنهان بافق نکرده است؟ پاسخ اینجاست که مهم ترین علتی که هم کانون گریبانگیر ادارات هست، کمبود بودجه یا کسری اعتبار هست؛ همانگونه که مسئول این نمایندگی در بافق در خردادماه سال 1397 عنوان کرده بود: « برای پی بردن به بناهای تاریخی قاضی میرجعفر(ع) نیاز به دستگاه ژئو فیزیک هست که قرار شده از تهران به اینجا آورده شود، چون سیستم هزینه بر است، قرارگردید، فرمانداری آن را از محل دو درصد تأمین اعتبار کند. فردی به نام «محمدیان» قرار شده از هفته آینده به بافق برای دومین مرتبه سفر کند. در صورت مستعد بودن وضعیت جوی کار آغاز خواهد شد.
او در پایان اشاره کرده بود: « مقرر گردیده شهرداری اطراف محل مورد نظر را حصار(فنس) بکشد. پس از اتمام این عملیات، معاون میراث فرهنگی، در برنامه کاری خود قرار دهد تا کاوش بشود. این کار به شرط یاری کمک های دولتی تا ۵ سال طول می کشد و حداقل تعیین تکلیف برای کشاورزان و قاضی میرجعفر (ع) خواهد شد.»(2)
وقتی که خوب به وظیفه این سازمان نگاه کنیم؛ منشور اخلاقی هم در این خصوص وجود دارد و شاید پاسخ پرسش ما را بدهد و آن نحوه مشارکت در فعالیت‌های مربوط به شناسایی، حفظ و احیاء میراث فرهنگی و نظارت بر آن حال است؛ با توجه به این موضوع می توان دریافت که اگر تعامل یا برنامه ایی منظم با فرمانداری بافق و نهادها و شرکتهای فعال معدنی منطقه و در سطح بالاتر نماینده مجلس شورای اسلامی و ادارات کل صورت بگیرد، می توان بودجه این کندوکاو را تهیه نمود و از انباشت کمک های مادی و معنوی در این خصوص؛ راز سر به مهر هویت پنهان بافق آشکار شود و «آبادانی بافق که در گرو آبادانی این منطقه هست» به آخر برسد. (3)
پی نوشت:
(1) https://www.mcth.ir
(2) هفته نامه افق کویر، شماره 941 ، مورخ 29/4/99
(3) این جمله از آن عارف و مبارز بزرگ دوره حکومت رضاشاه پهلوی، حاج شیخ محمد تقی بافقی است که گفت: « هرگاه مکان قاضی میر جعفر بافق آباد شود، آن روز، روز عزت و آبادانی بافق است.