نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یزد میزبان دومین مرحله اردوی تیم ملی شمشیربازی

یزد میزبان دومین مرحله اردوی تیم ملی شمشیربازی


یزد میزبان دومین مرحله اردوی تیم ملی شمشیربازی

پس از برگزاری مناسب مرحه اول اردوی تیم ملی شمشیربازی بانوان فدراسیون شمشیربازی مرحه دوم این اردو را هم به یزد واگذار کرد .
این اردو با حضور دوازده ورزشکار در دو اسحه سابر و اپه  از تاریخ سی دیماه سال جاری بمدت نه روز در محل سالن اختصاصی شمشیربازی برگزار خواهد شد.
در اسلحه سابر نجمه سازنجیان (یزد)،فرناز صفوی زاده(یزد)، کیانا باقرزاده (تهران)،زهرا میر سیار (گیلان)،فائزه رفیعی (گیلان)،پریماه برزگر (البرز) و در اسلحه اپه سکینه نوری (آذربایجان غربی)،نگین مکلایی (آذربایجان غربی)،مائده علی بابایی (اصفهان)،آرزو قاره گوشی (اردبیل)،اعظم بختی (اصفهان) و عطیه السادات میرشفیعی از استان مازندران میبایست روز یکشنبه عصر بیست و نهم ماه جاری  خود را به مربیان تیم ملی معرفی نمایند.این اردوی به منظور آمادگی هر چه بیشتر بانوان جهت شرکت در  مسابقات آسیایی و جهانی برگزار می گردد.