نمایش خبر نمایش خبر

گل گشت(شماره 716)

گل گشت(شماره 716)اینهمه جور که من از پی هم می‌بینم 
                     زود خود را به سر کوی عدم می‌بینم 
دیگران راحت و من اینهمه غم می‌بینم 
                   همه کس خرم و من درد و الم می‌بینم
لطف بسیار طمع دارم و کم می‌بینم 
                            هستم آزرده و بسیار ستم می‌بینم 
خرده بر حرف درشت من آزرده مگیر 
                   حرف آزرده درشتانه بود ، خرده مگیر
**********************************
آنچنان باش که من از تو شکایت نکنم 
                      از تو قطع طمع لطف و عنایت نکنم 
پیش مردم ز جفای تو حکایت نکنم 
                                         همه جا قصه‌ی درد تو روایت نکنم 
دیگر این قصه بی حد و نهایت نکنم 
                                     خویش را شهره‌ی هر شهر و ولایت نکنم 
خوش کنی خاطر وحشی به نگاهی سهیل است 
                          سوی تو گوشه چشمی ز تو گاهی سهل است
وحشی بافقی