نمایش خبر نمایش خبر

گل گشت(شماره 714)

گل گشت(شماره 714)درد من کشته‌ی شمشیر بلا می‌داند 
                              سوز من سوخته داغ جفا می‌داند 
مسکنم ساکن صحرای فنا می‌داند 
                         همه کس حال من بی سر و پا می‌داند 
پاکبازم هم کس طور مرا می‌داند 
                         عاشقی همچو منت نیست خدا می‌داند
چاره‌ی من کن و مگذار که بیچاره شوم 
                            سر خود گیرم و از کوی تو آواره شوم
**********************************
از سر کوی تو با دیده تر خواهم رفت 
                     چهره آلوده به خوناب جگر خواهم رفت 
تا نظر می‌کنی از پیش نظر خواهم رفت 
                                 گر نرفتم ز درت شام ، سحر خواهم رفت 
نه که این بار چو هر بار دگر خواهم رفت 
                                           نیست بازآمدنم باز اگر خواهم رفت 
از جفای تو من زار چو رفتم ، رفتم 
                                  لطف کن لطف که این بار چو رفتم ، رفتم
وحشی بافقی