نمایش خبر نمایش خبر

گلایمندی شهروندان از فاضلاب شهری

گلایمندی شهروندان از فاضلاب شهریبه گزارش هفته نامه افق کویر؛ صبح روز سه شنبه 24 تیرماه درطی تماس تلفنی به دفترهفته نامه افق کویر، یکی از اهالی خیابان شهید تفکری_ کوچه مسجدحجت گلایمند از فاضلاب شهری در این منطقه بود و گفت: از زمانی که اقدامات فاضلاب شهری در کوچه ما، آغاز شده. آسفالت این مسیر نشست و باعث شکستن لوله های آب شرب این منطقه گردیده است.
وی افزود: هوای گرم تابستان قطعی آب و خاموشی کولرها بر اهالی این منطقه طاقت فرسا است. از مسئولین مربوطه تقاضا داریم که به مشکل کوچه حجت رسیدگی می‌کنند.