شناسه : 21713132


مساحت اراضی ملی: بیش از 850 هزار هكتار .............

مساحت اراضی ملی: بیش از 850 هزار هكتار
 
جنگل: 
اقدامات انجام شده واحد جنگل در سال 95: در تفرجگاه وحشی بافقی ( بیشه در)
- احداث سرویس بهداشتی 50مترمربع (یك نقطه از 6نقطه) 
زیرسازی و آسفالت میدان ورودی پارك و جاده اصلی در محدوده پارك: 10 هزار مربع
غرس نهال، آبیاری و مراقبت از عرصه های نهالكاری: 3 هكتار 
تعبیه 22 سكو كه كه از این تعداد برای 4 سكو، آلاچیق در حال احداث است.
ایجاد زمین جهت اسكیت، پارك بازی كودكان، وسایل ورزشی، نصب نیمكت، مكان یابی آبخوری را از دیگر اقدامات در حال انجام است.
مرتع: 
اقدامات انجام شده واحد مرتع در سال 95:
تهیه طرح مرتعداری و اخذ سند: 1 سامانه 
بیمه مراتع: 27 سامانه
حفاظت و قرق مراتع: 100 هكتار
پرداخت خسارت بیمه مراتع: 570 میلیون ریال به 27 مرتعدار 
مرمت و تیغ زنی جاده دسترسی: بطول 60 كیلومتر
 
بیابان:
اقدامات انجام شده واحد بیابان در سال 95:
- نهالكاری و آبیاری: 100 هكتار با 6 نوبت آبیاری
- آبیاری و مراقبت كشت های سنواتی:
 958 هكتار
 
آبخیزداری:
اقدامات انجام شده واحد آبخیزداری در سال 95:
مرمت پخش سیلاب درب گوشین دشت قطرم-شادكام 
مرمت بند انحرافی دهانه پنج درخت 
12000 مترمكعب عملیات خاكی و 300 مترمكعب عملیات سنگی و ملاتی
حفاظت:
اقدامات انجام شده واحد حفاظت در سال 95:
- كمربند حفاظتی: 5 كیلومتر بصورت پنج مارك- اراضی ملی روستای صادق آباد. و در حال انعقاد قرارداد
- برگ تشخیص:‌1057 هكتار
- حفاظت مشاركتی: ‌14025 هكتار
اقدامات انجام شده واحد حقوقی در سال 95:
- تشكیل پرونده كیفری مربوط به تخریب و تصرف عدوانی به مساحت 0261/2 هكتار
- تشكیل پرونده مربوط به چرای غیر مجاز دام: 3 فقره
- توقیف دستگاه وسایل نقلیه: 12 دستگاه
- تشكیل پرونده كمیسیون ماده واحده: 38 پرونده
اقدامات انجام شده واحد آموزش و ترویج در سال 95:
برگزاری دوره آموزشی: 3 دوره توسط اداره منابع طبیعی بافق
- صدور كارت همیار طبیعت: 36 نفر در حال صدور
- عضویت شركت تعاونی ( كشاورزی، منابع طبیعی جنگل و آبخیزداری فلاحت گستر بافق) در صندوق توسعه منابع طبیعی و اتحادیه استانی
- خرید سهام صندوق توسعه منابع طبیعی توسط شركت تعاونی فراگیر شهرستان 
- تهیه شناسنامه آموزشی مجریان و بهره برداران منابع طبیعی: 66 نفر
- تهیه كتابچه گزارش هفته منابع طبیعی
- تجهیز كتابخانه اداره