شناسه : 21706246


بخش صنعت: - پیگیری جهت برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه گذاری - بازدیداز شهرکهای صنعتی وپیگیری مسائل و مشکلات صنایع........

بخش صنعت:
- پیگیری جهت برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه گذاری
- بازدیداز شهرکهای صنعتی وپیگیری مسائل و مشکلات صنایع  راکدشهرستان و بررسی چگونگی فعالسازی و احیای مجدداین صنایع 
- ارسال طرح های پیشنهادی اشتغال به اداره کار
- بازدیدازصنایع جوارمعدنی وبررسی مسائل ومشکلات آنها
- برگزاری جلسات کارگروه صنعت ومعدن به صورت ماهیانه
- بررسی چگونگی راه اندازی صنایع خرد جهت تغذیه صنایع بزرگتر ازجمله فولاد و سایر صنایع جوارمعدنی
- بازدیداز طرح توسعه برخی طرحهای صنعتی ازجمله کودوسم ، کیمیاداران،تیرچه بلوک و... جهت صدورمجوز
- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری واشتغال در شهرستان بافق
- بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی غیرفعال درشهرستان
- اطلاع رسانی به واحد های صنعتی غیر فعال جهت استفاده از تسهیلات حمایتی بنگاههای تولیدی با پیشرفت فیزیکی 60%
- معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران و مراجعه کنندگان
معدن:
- پیگیری 2 درصد عوارض شهر
- کنترل وضعیت ایمنی معادن به صورت خاص مجتمع فلات مرکزی
- بازدید دوره ای از معادن
- پیگیری های متعدد درخصوص منطقه ویژه معدنکاری در شهرستان
- پیگیری با معادن درخصوص عوامل زیان آور محیط کار و شیوع بیماریهای شغلی باستناد ماده 91 قانون کار و همچنین ماده 18 آئین نامه ایمنی معادن
- تشکیل جلسه جهت  برگزاری نمایشگاه تخصصی معدن 
- بازدید دوره ای از مجموعه معدنی سیس وی و کنترل منطقه جهت هرگونه برداشت از آن مجموعه
 
بازرسی و نظارت :
- بازرسی از واحدهای صنفی 996 مورد با میانگین 83 مورد بازرسی به صورت ماهیانه
- کشف تخلف و تشکیل پرونده به تعداد 192 مورد که بیش ترین تعداد پرونده متشکله  به ترتیب مربوط به گرانفروشی ، عدم درج قیمت و عدم نصب نرخنامه بوده است
- انجام گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی بامشارکت ( اماکن نیروی انتظامی ، تعزیرات حکومتی ، اتاق اصناف ، مرکز بهداشت ) 
- اجرای طرح نظارتی شامل طرح نظارتی ویژه نوروز ، رمضان و بازگشایی مدارس
- جذب  ناظرین افتخاری جهت پایش مستمربازار
- اطلاع رسانی عموم در راستای تقویت سطح آگاهی شهروندان به حقوق مصرف کننده و افزایش مشارکتهای مردمی با استفاده از ناظرین افتخاری در امر بازرسی
- الزام نمودن واحدهای تولیدی به درج مشخصات و قیمت کالا
- دریافت شکایات مردمی در خصوص تخلفات صنفی و پیگیری گزارشات ستاد خبری 153 مورد (64 مورد متخلف و 89 مورد غیرمتخلف)
- ارسال عملکردبازرسی به صورت هفتگی وماهیانه به مرکزاستان
- شرکت درجلسات هیئت بدوی جهت رسیدگی به تخلفات صنفی 16 مورد
- گشت مشترک قاچاق کالا باحضور اماکن نیروی انتظامی وشبکه بهداشت و درمان کشف وضبط 7140 نخ سیگار 56 بسته تنباکو، 12 کیلوگرم موادغذایی فاسد، 28 کیلوگرم فرآورده های خام دامی  
- گشت مشترک بازرسی با شرکت پخش فرآورده های نفتی و اماکن نیروی انتظامی از سوخت معادن و شرکتها
- اطلاع رسانی درخصوص تلفن 124  ستادخبری رسیدگی به تخلفات صنفی به عموم مردم از طریق نصب بنردرسطح شهرستان 
- برگزاری جلسات کمیته نرخ گذاری کالا و خدمات 
- برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و نمایشگاه عرضه مستقیم کالا
- اطلاع رسانی به مردم  در راستای طرح نظارتی نوروز از طریق توزیع بروشور مربوطه
- ارسال گزارش عملکرد طرح نظارتی نوروز به صورت روزانه به مرکز استان 
- ارسال گزارش اخبار مردمی از کمبود و گرانی کالا وخدمات به صورت هفتگی به مرکز استان
- تهیه گزارشات اقتصادی به صورت ماهیانه
- پیگیری در خصوص برگزاری فروش فوق العاده در ایام پایانی سال 
- برنامه ریزی گشت های مشترک بازرسی در راستای طرح نظارتی نوروز
- برگزاری جلسات طرح نظارتی نوروز با حضور نماینده فرماندار، اتاق اصناف، شبکه بهداشت، تعزیرات،اماکن نیروی انتظامی
- بازرسی از واحدهای صنفی دریافت کننده اقلام تنظیم بازار
آردونان :
- ساماندهی وضعیت آردونان شهرستان وبازنگری درتخصیص سهمیه آردبه نانوایان
- برگزاری جلسات ومکاتبات باشرکت غله وخدمات بازرگانی جهت برقراری سهمیه آردروستایی
- پیگیری جهت افزایش سهمیه آرد روستاهای فاقدنانوایی
- برگزاری جلسات متعددبا نانوایان واتحادیه مربوطه درراستای  بررسی مسائل و مشکلات نانوایان
- اهداء لوح تقدیر به نانوایان برتر و شاطران باسابقه شهرستان باحضورمعاون محترم فرمانداری،اتاق اصناف ، اتحادیه مربوطه وکلیه نانوایان شهرستان
 انجام بازرسی به طورمستمرجهت بهبودکیفیت ونظارت برقیمت و وزن چانه
- تائیدسوخت واحدهای نانوایی به صورت ماهیانه
- طراحی و نصب تابلو قیمت نان، ساعات پخت، روزتعطیل و.... سردرب واحدهای نانوایی به صورت یکپارچه
- ارسال لیست تغییرات آرد ونان به فرمانداری و شرکت غله وخدمات بازرگانی
- ارسال عملکرد هفتگی آرد ونان به  مرکز استان
- برگزاری جلسات کارگروه ماده 15 درراستای بررسی درخواست صدور مجوز نانوایی های آزد پز و ارسال صورتجلسات مربوطه به سازمان
- ارسال آخرین وضعیت آرد ونان شهرستان و پیشنهادات مربوطه به سازمان
- پیگیری با سازمان درخصوص استفاده از آرد استاندارد متناسب با نوع نان
- پیگیری با اتحادیه نانوا درخصوص ممنوعیت استفاده از افزودنی های غیرمجاز
- پیگیری با سازمان در خصوص دوگانه سوز شدن نانوایی ها
- برگزاری جلسه ساماندهی آرد شهرستان با حضور رئیس اتاق اصناف و اتحادیه نانوا وجمعی از نانوایان
- برگزاری جلسه با نانوایان در راستای طرح نظارتی نوروز
- ارسال لیست کشیک نوروزی واحدهای صنفی نانوایی به مرکز استان
- انجام کشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی باحضور معاونت محترم فرمانداری  
  اصناف :
- برگزاری جلسات کمیسیون نظارت 10 مورد
- تشکیل کلاسهای آموزشی اصناف
- آماده سازی زیر ساختهای صدور پروانه کسب اینترنتی
- مکاتبات با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها
- ثبت اطلاعات پروانه کسب جدید صادره در سیستم ملی رصد 
- شناسایی و ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب
- ابلاغ دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی به مجامع و اتحادیه ها
-مکاتبات با اتحادیه و اتاق اصناف جهت تجهیز واحدهای صنفی به صندوق pos
- بازدید از اتحادیه ها و اتاق اصناف به منظور بررسی عملکرد و تراز مالی
-تشکیل جلسات کارگاههای آموزشی جهت کاربران و رابطین سایت اصناف 
- ثبت مصوبات کمیسیون، ثبت گزارشات و ثبت اخبار صنفی در سایت اصناف
- برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه های صنفی شهرستان به صورت الکترونیک
- پیگیری تخلفات اتحادیه فرش دستباف
- پیگیری برنامه عملیاتی اتاق اصناف
- پیگیری ومعرفی نماینده کمیته تطبیق 
فرش دستباف : 
- برگزاری کلاسهای آموزشی قالی بافی و بهبافی
- معرفی بافندگان فرش به تامین اجتماعی جهت استفاده از بیمه
- معرفی بافندگان فرش به فنی حرفه ای جهت آزمون قالی بافی
- معرفی بافندگان فرش به اتحادیه جهت ثبت نام مشاغل خانگی
- انجام گشت مشترک بازرسی از قالیبافان باتفاق نمایندگان تامین اجتماعی و اتاق اصناف
- ارسال گزارش وضعیف فرش دستباف و رسته های مرتبط به مرکز استان
دبیرخانه:
- ثبت،توزیع،تایپ، بایگانی و تفکیک نامه های وارده و صادره
- ثبت مرخصی و ماموریت شخصی واداری کارمندان
تکریم ارباب رجوع: 
- تهیه فرمهای نظرسنجی ارباب رجوع جهت ارتقاء و بهبودعملکردکارکنان اداره
- نصب صندوق انتقادات و پیشنهادات
- جمع آوری فرمهای نظرسنجی درانتهای هرماه و ارسال به مرکزاستان
- نصب تابلوی شرح وظایف واسامی پرسنل اداره 
- نصب تابلوی راهنمای مراجعین جلوی درب ورودی
روابط عمومی :
- اطلاع رسانی نرخهای مصوب کمیته نرخ گذاری از طریق سایت بافق فردا و هفته نامه افق کویر
- تشکیل کمیته اصناف به منظور گرامیداشت ایام و مناسبتها وتهیه وتنظیم  مستندات مربوطه به فرمانداری
- نصب پارچه و پلاکارد درسطح شهر بامناسبتهای مربوطه
- برگزاری شبی باقرآن باهماهنگی بسیج اصناف
- برگزاری شبی با بسیجیان وایثارگران اصناف
- عطرافشانی قبورشهداء توسط جمعی از اصناف
- دیدارازخانواده معظم شهداء اصناف
- تقدیرازبازاریان جانباز شهرستان
- نصب بیلبورد تلفن 124 ستادخبری در سطح شهرستان
  سایر امور:
- نصب تابلو اداره دربلواراصلی جهت راهنمایی مراجعین
-نصب تابلو بیلبورد درخیابان اصلی جهت نصب بنر به مناسبت گرامیداشت ایام ومناسبتها
- گسترش پارکینگ اداره
- نصب کف پوش و پی وی سی وسقف کاذب اتاق ها
- اسفالت محوطه بیرونی اداره
- نصب دوربین های حفاظتی درساختمان اداره
- نصب کاغذ دیواری راهرو وسالن اداره
- به روز رسانی سیستم های کامپیوتر
- خرید و نصب میکروتیک
- خریدیک دستگاه پنچ پنل
- داکت کشی کلیه اتاق ها وجابجایی خطوط تلفن