نمایش خبر نمایش خبر

گزارش سرد کارگروه


محمد علی قاسم‌زاده |هفتمین جلسه گزارش کارگروه مردمی مطالبات بافق گرم که نبود هیچ! بلکه سرد بود.حضوری سرد و گزارشی سردتر.
 
گارگروهی که از سال گذشته ایجاد و قرار بود بندهای صورتجلسه ای که به ازایش بزرگترین اعتصاب کارگری شرکت سنگ آهن مرکزی بافق شکسته شده بود را تا به مرحله اجرا رسیدن پی گیری کند در هفتمین جلسه گزارشش نشان داد دارد وسط معرکه تنها رها می شود و دریغ از حمایت مادی و معنوی برخی ازمردم و مسولین و این زنگ خطری است برای بافق.
آری عدم حمایت از گارگروه مردمی مطالبات علاوه بر پنبه کردن رشته های نجات بافق از وضعیت موجود آسیبی به نام سرخوردگی دلسوزان شهرستان را در پی خواهد داشت و چه بسا تحقق برخی از بندهای صورتجلسه شهریور ۹۳ که جزو آمال مردم بوده و هست و نیم بند دارد اجرا می شود را ناتمام بگذارد.
در هفتمین جلسه کارگروه مطالبات بافق سخنی از پیشرفت پی گیریهای بندهایی مانند وضعیت بیست و هشت و نیم درصد سهام معلقی که گفته می شود هنوز دولتی است یا حق السهم شهرستان به خاطر عقب ماندگی های امروز و گذشته به میان نیامد و نحوه گزارش از طرحهای صنعتی و حتی زیرساختی تعجب آور و عجیب بود.
شاید بتوان سردی حضور مردمی که چندسالی است پی گیریشان دارد زبان زد استان می شود را پر شدن گوش آنها از شنیدن حرفهای تکراری ,عدم شفافیت آمار ارئه شده برخی پیشرفتها,مشاهده برخی وزن کشی های سیاسی و طایفه ای,فرصت طلبی برخی برای ماهیگیری در آبی که گاه با یک حرکت نسنجیده در چنین جلساتی گل آلود می شود و مواردی از این دست دانست.
از اینها که بگذریم در هفتمین جلسه گزارش کارگروه مطالبات بافق آن هم به زبان خواهش سخن از چرایی جلسه دادگاه قریب الوقوع کارگران بازداشتی شرکت سنگ آهن در ماجرای اعتصابات سال گذشته به میان آمد و به حکم سلب عضویت رئیس سابق شورای اسلامی شهر به صورت تلویحی اشاره شد که هر دو موضوع را می توان به عدم حضور ایشان در جلسات مردمی و خیال در محاق رفتن آنها و حرکت پیگیرانه شان در اذهان ربط داد که خود این ماجرا می تواند براحتی آرامش و همدلی را که امروز برخی از مسؤلین آنرا دستاوردی در روزگاران اخیر بافق می دانند،خدشه دار کند.
امید انکه جلسات بعدی گزارش کارگروه که قرار است بعد از داغی تنور انتخابات برگزار شود اینگونه سرد نباشد.