نمایش خبر نمایش خبر

گدایی به سبک جدید!


افکار خبر| تقریباً برای اکثر ما در زندگی یکبار هم شده اتفاق افتاده باشد که کیف پولمان را فراموش کرده باشیم با خود همراه بیاوریم. اما در همین جامعه خودمان افرادی هستند که همیشه کیف پولشان را همراه ندارند و همیشه در حال کمک گرفتن از دیگران هستند! روی سخن با افرادی است که در ذهن مردم به عنوان نیازمند گذری شناخته می شوند ولی در عمل همان متکدی های خودمان هستند که چهره ای جدید به خود گرفته اند ومتناسب با پیشرفت تکنولوژی، متدهای جدید پیدا کرده اند. 
از در خواست کمک برای دادن کرایه تاکسی گرفته تا جور کردن شهریه دانشگاه فرزند و هزار مورد دیگر، روش هایی است که این افراد برای رسیدن به مقاصد خود بکار می برند تا احساسات ما را به بازی بگیرند و به هدف خود برسند. 
*نیازمندی به عنوان شغلی مناسب !
این افراد که به این کار به عنوان شغل هر روز نگاه می کنند با ظاهری موجه و شیک سعی در فریب دادن و به سخره گرفتن احساسات پاک مردم دارند. درآمدهایی که اگر من و تو هم چشم بر خیلی چیزها ببندیم و غیرتمان را زیر پا بگذاریم می توانیم در حدود ۶ الی ۷ ساعت کار حداقل ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان کاسب شویم!
علی ۴۰ ساله کارمند در این خصوص می گوید :همین چند وقت پیش بود که در یکی از خیابان های تهران که راه می رفتم شخصی با لباس های قیمتی و مارک دار به من مراجعه کرد و به علت گم شدن پولش درخواست کمک ۲۰۰۰ هزار تومانی کرد و پس از دادن این مبلغ به او، ناخواسته به ذهنم زد تا برای تأیید صحت حرفش دنبالش کنم ولی در عرض چند دقیقه از گذشت این اتفاق همین پیشنهاد به شخصی دیگر داده شد. 
*نیازمندان واقعی را دریابیم 
شاید برای شما هم این قبیل درخواست ها روزانه زیاد اتفاق افتاده باشد که تشخیص سره از ناسره بودن آن را برایتان مشکل کرده است و شما را در میان یک تردید و ابهام قرار داده است اما باید گفت در میان این درخواست ها افرادی هم وجود دارند که نیازمند واقعی هستند و با کمک شما گره ای از کار آنها برداشته می شود و دعای خیر آن ها بدرقه راهتان است.
وجود این افراد نیازمند نما که روز به روز هم بر تعداد آن ها افزوده می شود ، کار را برای برخی که قصد کمک به یک نیازمند واقعی را دارند، مشکل کرده است و باعث می شود اگر هم روزی یک نیازمند به آنها مراجعه کرد با دیده شک به او نگاه و بی تفاوت از کنارش عبور کنند...