نمایش خبر نمایش خبر

کنجکاوی فرزندان

کنجکاوی فرزندان   فهیمه ابراهیمی|  «کنجکاوی» اصولا یکی از ویژگیهای فطری است و همه انسان ها کنجکاو و جست و جوگر آفریده می شوند واین ویژگی در کودکان خردسال به مراتب بیشتر دیده می شود و همچنین خمیر مایه خداجویی وبستر فکر و اندیشه ،خالقیت و نوآوری و کشف و اختراع بشر می باشد بنابراین کنجکاوری پدیده ای شناختی و عاطفی است و کودکان با سوال کردن و جواب شنیدن لذت می برند و ذهن آنها متحول می شود .درسنین 3 تا 6سالگی شاهد رفتارهای کنجکاوانه کودکان هستیم و آنها با پرسش های خود می خواهند نادیده ها را ببینند و پشت پرده ها را شاهد باشند و در نهایت این کنجکاوی به نظم موجود در جهان خلقت پی خواهند برد. لذا شایسته است که همواره با صبوری و خوشرویی به سوالات بچه ها گوش فرا دهیم و تلاش کنیم با کلامی پر مهر و صمیمانه توام با صداقت پاسخ گوی آنان باشیم و اگر پاسخ سوالی را نمی دانیم بهتر است صادقانه و در کمال آرامش با چهره ای گشاده و احساسی پر از تعهد بگوییم :سوال تو خیلی مهم است آنقدر که من هم جوابش را نمی دانم بهتر است با کسی مشورت کنیم چنانچه طی مشورت پاسخ را به دست نیاوردید بگویید بیا با هم به کتابخانه برویم واز کتابی که راجع به سوال توست جواب را پیدا کنیم. با توجه با اینکه در حال حاضر فناوری های روز ، نظیر اینترنت در اختیار بسیاری از خانواده ها قرار دارد به همراه کودک خود سوالات را پاسخ دهید. با این روش ها نه تنها از ارزش و اهمیت شما در نزد کودک کاسته نمی شود بلکه احترام و محبت فرزندتان نسبت بهشما مظاعف می گردد.همچنین راه تحقیق و پژوهش را به فرزندتان می آموزید و اعتماد به نفس و احساس خود ارزشمندی وی را افزایش می دهید. چنانچه کودک شما به طور مکرر سوالی را می پرسد که جوابش را خوبی میداند این حالتمیتواند نشانی از نیاز عاطفیروانی وی برای جلب توجه وارتباط بیشتر با شما باشدو تربیت یعنی توجه نمودن به همین نکات ظریف.
گاه رفتار کنجکاوانه کودکان در وارسی وسایل خطرناک و یا علاقه مندی ایشان به تجربه ی برخی پدیده های خطرناک می تواند زمینه ی آسیب پذیری آنها را فراهم نماید لذا شایسته است نسبت به این موضوع مهم عنایتی خاص داشته و رفتارهای کنجکاوانه فرزندتان را به موقع کنترل و هدایت نمایید و این نکته قابل ذکر است که کودکان غالبا زمانی به وارسی و تجربه کارهای خطرناک می پردازند که احساس کم مهری داشته و با خلا عاطفی مواجه باشند.
در هر حال فرزندانمان به خصوص خردسالان همواره به نظارت مستمر ،حمایت مداوم و هدایت هدفمند والدین 
نیاز دارند.                                         
روان شناس