نمایش خبر نمایش خبر

کم کاری از جانب پیمانکار شهرداری می باشد


به گزارش هفته نامه افق کویر، بلوار قاضی میر جعفر(ع) نزدیک به 5 ماه است که فاقد تابلو و با کمبود روشنایی شدید روبرو است، به گونه ای که باعث سر درگمی شهروندان گردیده است.
خبرنگار هفته نامه افق کویر پیرامون این موضوع، گفتگویی تلفنی با "محمدرضا عسکری فر" مدیریت اداره برق شهرستان انجام داد ،وی گفت: مدتی پیش که حفاری و آسفالت بلوار قاضی میر جعفر (ع) را پیمانکارشهرداری انجام می داد، شروع به جا به جایی تیرهای برق این منطقه کرد و در این جابه جایی، کابل های برق از بین رفت.
عسکری فر ادامه داد: از پیمانکار شهرداری خواستیم تا کابل ها را تعویض کند؛ پیمانکار هنگامی که متوجه شد هزینه تعویض کابل ها زیاد است، از تعویض کردن کابل ها منصرف گردید.
وی گفت: پیمانکار، همان کابل های خراب را مرمت نموده و آسفالت را انجام داد.
مدیریت برق شهرستان بافق اظهار داشت: قانون می گوید هر شخصی که تاسیسات برق را از بین ببرد ، باید خودش آن را اصلاح کند که متأسفانه پیمانکار شهرداری این کار را انجام نداده است!
وی در پایان گفت: شهرداری یا پیمانکار آن، که باعث خرابی کابل ها شده است، باید این کار را انجام دهد و کم کاری از جانب پیمانکار شهرداری می باشد.

سارا شفیعی