نمایش خبر نمایش خبر

کماندار بسیجی ناحیه بافق برای حضور در مسابقات کشوری بدرقه شد

کماندار بسیجی ناحیه بافق برای حضور در مسابقات کشوری بدرقه شد



ریحانه افضلی پس از کسب مقام دوم استانی در رشته ریکرو برای شرکت در مسابقات کشوری تیر و کمان بدرقه شد
به گزارش خبرنگار ناحیه بافق ، ریحانه افضلی با مربیگری رحیمی و همکاری تربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پس از کسب مقام دوم استانی در رشته ریکرو برای شرکت در مسابقات کشوری تیر و کمان به زنجان اعزام شد
لازم به ذکر است در مسابقات استانی که در تاریخ 16 مردادماه برگزار شده بود فردوس فخار زاده در رده سنی نوجوانان مقام سوم استان را کسب کرده بود تا از حضور در مرحله کشوری بازبماند