نمایش خبر نمایش خبر

کمانداران بسیجی ناحیه بافق در مسابقات انتخابی کشور مدال آوردند

کمانداران بسیجی ناحیه بافق در مسابقات انتخابی کشور مدال آوردندخواهران بسیجی ناحیه مقاومت بافق در مسابقات تیر و کمان انتخابی کشور که در مجموعه ورزشی ولایت بسیج استان یزد برگزار شد خوش درخشیدند
به گزارش خبرنگار ناحیه بافق ، خواهران بسیجی ناحیه با مربیگری خانم رحیمی و همکاری تربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان در رشته ریکرو عناوین متعددی کسب کردند.
لازم به ذکر است در این دوره از مسابقات ریحانه افضلی در رده سنی جوانان مقام دوم راکسب کرده و به مسابقات کشوری راه یافتند و همچنین فردوس فخار زاده در رده سنی نوجوانان مقام سوم استان را کسب نمودند.