نمایش خبر نمایش خبر

کفگیر قابل !


ممل محکم داشت کفگیرش را ته دیگ می کشید. یک سرو صدایی هم راه انداخته بود، نگو و نپرس! آخه نه کفگیرش کفگیر بود و نه دیگش دیگ! درهمین حین، عیال ممل دادی سرش زد که مرد! این چه کاریه؟! چرا داری تق و توق می کنی! نمی دونی از توی این دیگ هیچ چیز در نمیاد، ممل که انگار منتظر این حرف عیالش بود گفت: من هم در تعجبم که چراهیچ چیز در نمیاد! عیالش با بهت بیشتر به ممل نگاه کرد و گفت: حالا چیه؟! نکنه مُخت عیب برداشته! ممل گفت؟ دیروز مباشر ارباب می گفت: ایهاالناس کفگیر ته دیگ خورده، دیناری نمونده تا خرج طرح لوله کشی چاههای مستراح آبادی بشه! مردم آبادی هم که سرشون به کار خودشان گرم هست گفتند مباشر مشکل شما کفگیرهست یا دیگ! مباشر فکورانه گفت :هردو؛البته اگر کفگیر خوب و قابل باشه از پس دیگ برمی آید؛ ولی لامصب کفگیرهم قابل نیست. حالا من دارم امتحان می کنم ببینم چه فرقی بین کفگیرها هست که به مباشر بگم کفگیر خوب هم پیدا میشه !