نمایش خبر نمایش خبر

کشف تقلب 400 میلیونی در بیمه ما

کشف تقلب 400 میلیونی در بیمه ماتسنیم،  مجید صفدری مدیرعامل بیمه "ما" در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه دو کارمند این شرکت در حین بررسی خسارت بیمه شخص ثالث به تقلب و ساختگی بودن تصادف پی برده اند، افزود : کروکی تهیه شده در این پرونده ساختگی بود و پس از کشف این تقلب 400 میلیون تومانی، مکاتبات لازم با قاضی دادگاه انجام و مدارک و مستندات مربوطه ارایه شده است.وی ادامه داد: باندهایی در کشور وجود دارند که با صحنه سازی بین خودروها از بیمه نامه های ثالث و سرنشین خودروها استفاده می کنند. او با توجه به منافذی که در بیمه نامه های ثالث و بدنه وجود دارد تقلب هایی در این بخش انجام و خسارات غیرواقعی پرداخت می شود.صفدری درباره راهکار جلوگیری از تقلب در صنعت بیمه، گفت: اتصال شرکت های بیمه به یکدیگر و ایجاد منابع اطلاعاتی متمرکز از راهکارهای جلوگیری از تقلب است ضمن آنکه با شناسایی مشتری هایی که در فهرست سیاه شرکت ها قرار دارند می توان از صدور بیمه نامه برای آنها جلوگیری کرد.
مدیرعامل بیمه ما با تاکید بر اینکه، سیستم های اطلاعاتی شرکت های بیمه باید به یکدیگر متصل شوند تا در زمان صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت بتوان از تقلب ها جلوگیری کرد، افزود: باید در زمان صدور بیمه نامه های شخص ثالث همانند شبکه بانکی کدهایی به صورتی سلسله ای در نرم افزار شرکت ها ثبت و براساس آن تصادف به سایر شرکت ها اعلام شود.
صفدری درباره برنامه این شرکت در دوران پس از تحریم، گفت: این شرکت با همکاری دولت و بیمه مرکزی به دنبال ارایه خدمات به کشورهای همسایه است و بر همین اساس برنامه هایی برای ارایه خدمات به عراق، افغانستان، تاجیکستان و قزاقستان آماده کرده و امیدواریم بتوانیم شعب را در این کشورها تاسیس کنیم و عملیات بیمه گری را انجام دهیم. این برنامه در جهت افزایش و توسعه ضریب نفوذ بیمه در کشور اجرایی می شود.
وی درباره برنامه این شرکت برای سرمایه گذاری نیز اظهار داشت: آیین نامه 60 بیمه مرکزی تکالیفی را برای شرکت های بیمه تعیین کرده است و برهمین اساس بیمه ما موظف به تامین منابع مالی بانک ها و سرمایه گذاری در طرح هایی که صرفه اقتصادی دارند، شده است.
صفدری با بیان اینکه، با توجه به ابزارهای پولی و مالی که براساس ماده 60 تعیین شده، می توانیم منابع مالی را برای طرح های صنعتی وعمرانی فراهم کنیم، افزود: بخشی از سرمایه گذاری طرح هایی است که در دولت تعریف و از طریق منابع بیمه ما تامین می شود.
وی میزان سرمایه این شرکت را 100 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هیات مدیره مصوبه ای تنظیم کرده است که براساس آن سرمایه این شرکت تا سال آینده به 400 میلیارد تومان از محل آورده نقدی و مطالبات افزایش می یابد.
صفدری با بیان آنکه مطالبات معوق بیمه ما 40 میلیارد تومان است، اظهار داشت: برخی از مطالبات مربوط به بیمه نامه های مدت دار است و سررسید شده ها سهم اندکی دارد.