نمایش خبر نمایش خبر

کشاورزان چاه قویدل اختلاف را کنار بگذارند


هما السادات رضوی| به گزارش هفته نامه افق کویر، پیامکی در قسمت "صدای افق" این هفته نامه بدین شرح" سلام، چرا هیچکس به وضعیت هدر رفتن آب چاه قویدل رسیدگی نمی کند....." چاپ گردید. خبرنگار ما برای پیگیری موضوع گفتگویی با  شعبان علیزاده رییس بخش آب و خاک جهاد کشاورزی شهرستان بافق انجام داده است.
وی پیرامون این موضوع گفت: اداره جهاد کشاورزی 1000 متر لوله به آن ها واگذار کرده است، باید از ابتدای چاه، لوله کشی انجام می شده، ولی از آخر شروع به لوله کشی کردند، یک حیله گری اینجا انجام شده است و مقداری از اول کار باقی مانده است. 
رییس بخش آب و خاک افزود: حدود یکسال است که فرمانداری به کشاورزان 100 متر لوله واگذار کرده است که قسمت اول چاه بلوار را لوله گذاری کنند. با وجود اینکه لوله گذاری شده، ولی آب را داخل این لوله ها به جریان نمی اندازند!
علیزاده تصریح کرد: مشکل از لحاظ اداری مرتفع شده است؛ متأسفانه کشاورزان با هم مشکل دارند و این مربوط به کشاورزان است که مشکل را بین خودشان رفع کنند، چون ما اعتبار و لوله گذاری لازم را در اختیار کشاورزان قرار داده ایم و چون آب چاه 2 ریشه ای و قسمت می شود؛ یک قسمت به سمت مسجد امام جعفر صادق(ع) و یک قسمت هم به سمت چاه قویدل. کشاورزان با هم مشکل دارند و خود کشاورزان باید با هم مسئله شان را حل نمایند، متأسفانه کشاورزان با ما کنار نمی آیند و هیچگونه همکاری ندارند.