نمایش خبر نمایش خبر

کسب مقام سوم کوآلی توسط جوان بافقی

کسب مقام سوم کوآلی توسط جوان بافقیبه گزارش هفته نامه افق کویر، مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی فدراسیون تیراندازی باکمان پنجشنبه هفته گذشته در تهران بین استانهای کشور برگزار گردید.
در این مسابقات 23 نفر خانم شرکت داشتند که سمانه رمضانپور،جوان بافقی از تیم فلات مرکزی بافق توانست با پشت سرگذاشتن تیراندازان بنام کشور، مقام سوم کوآلی را از آن خود کند.