نمایش خبر نمایش خبر

کت مجلسی(2)

کت مجلسی(2)نجمه فلاح بافقی|
کارشناس طراحی و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخت
مقدار پارچه مورد نیاز: 
*120 سانتی متر پارچه طرحدار با عرض 150
* 35 سانتی متر پارچه مشکی
مراحل رسم الگو:
1- ساسون سرشانه را بسته و به حلقه آستین منتقل کنید.
2- یقه را در قسمت سرشانه 1 سانتیمتر گشاد کنید.
3- 5 سانتیمتر از خط کمر بالا آمده و یقه هفت را رسم کنید.
4- پنس لقی یقه را رسم کرده ببندید.
5- سرشانه جلو را 4 تا 5 سانتیمتر به سمت بیرون الگو امتداد داده و یک سانتیمتر بالا رفته و یقه را مانند شکل رسم کنید و دال یقه را در یک سوم یقه طراحی کنید.
6- یقه پشت را با اندازه های داده شده رسم کنید.
7-سپس یقه 5و6و7 را از بالاتنه جلو و پشت جدا نموده و سجاف ها را رولت نمائید.(4و8 )
مراحل دوخت: 
1-ساسون تکه شماره 1 را دوخته و تکه شماره 3و2 را به یکدیگر وصل کنید.
2-سرشانه و پهلوها را به یکدیگر بدوزید.
3- یقه شماره 5و 6 را روی دولا برش زده و لایه چسبانیده و دوخت کنید برگردانده و اتو نموده و بین سجاف 4و 7 و بالاتن پشت و جلو بدوزید.