نمایش خبر نمایش خبر

کت مجلسی(شماره 6)


نجمه فلاح بافقی|
کارشناس طراحی و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخت
آموزش این هفته خیاطی افق کویر کت مجلسی شماره 6 می باشد. 
مقدار پارچه مورد نیاز :
130 سانتیمتر پارچه ساده با عرض 150 سانتیمتر 
30 سانتیمتر پارچه طرحدار با عرض 150 سانتیمتر
مراحل رسم الگو:
-1 ساسون سرشانه را به حلقه آستین منتقل نموده و 2 سانتیمتر دکمه در نظر بگیرید 5 سانتیمتر از خط کمر بالا امده و برش روی کمر را رسم کنید .
-2 یک سانتیمتر ازسرشانه داخل شده و خط شکست یقه را تا 5 سانتیمتر بالای کمر رسم کنید و یقه انگلیسی را رسم کنید و تکه تزیینی یقه انگلیسی را در پهنای 5/2 و 5/1 سانتیمتر طراحی و رولت نمایید (الگوی شماره 6و7)
-3 نقاب جیب را با اندازه های الگوی شماره 12و13 رسم کنید.
-4 تکه بالاتنه 2و3و4و5 را برش کنید.
-5 سجاف شماره 9و10و11 را رولت نمایید.
مراحل دوخت :
-1 ساسون تکه شماره 1 را بدوزید.
-2 تکه های شماره 2و3و4و5 را به یکدیگر متصل نمایید و نقابهای جیب را بین تکه شماره 4و5 قرار داده بدوزید. 
-3 یقه های شماره 6و7و8 را به یکدیگر دوخته و یقه را بین سجاف شماره 9و11 بالاتنه پشت و جلوقرارداده بدوزید.