نمایش خبر نمایش خبر

کت مجلسی شماره(4)


نجمه فلاح بافقی|
کارشناس طراحی و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخت
این هفته خیاطی افق کت مجلسی شماره 4 می باشد
1- 1 سانتیمتر یقه را در قسمت سرشانه گشاد نمایید.
2-5/2 سانتی متر دکمه خور در نظر گرفته و 3 سانتی متر از خط کمر بالا و پایین آمده علامت گذاری کنید.
3-یقه را به شکل هفت ملایم طراحی کنید و پنس لقی یقه(1 سانتی متر) را رسم کنید و برش کمر را رسم کنید.
4-3 سانتی متر از سرشانه روی یقه پایین آمده و 7 سانتی متر از سرشانه روی حلقه آستین پایین آمده و برش روی شانه را رسم کنید.
5- موازی با برش اول روی شانه با فاصله 5 سانتی متر، برش دیگری رسم کنید و برش هفت روی یقه را با بازی 3 سانتی متر رسم کنید.
6-تکه های روی شانه 3 و 4 را جدا کنید و سجاف های 9و 8 را رولت نمایید.
مراحل دوخت:
1-پنس تکه شماره 1و 2 را بدوزید و تکه شماره 5و 6 جلو را به یکدیگر وصل کنید.
2-پنس تکه شماره 7 را به شکل پیلی تنظیم نموده و به تکه شماره 5و 6 وصل کنید.
3-تکه های 3و 4 را به یکدیگر دوخته و به بالاتنه 5و 6 وصل کنید.
4- سرشانه و پهلوها را در جلو پشت به یکدیگر وصل کنید.
5-سجاف 8و 9 را لایه چسبانیده و به بالاتنه جلو و پشت بدوزید.