نمایش خبر نمایش خبر

کت مجلسی شماره(2)


نجمه فلاح بافقی|
کارشناس طراحی و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخت
 
مقدار پارچه مورد نیاز 
5/1 متر پارچه با عرض 150 
سا نتی متر 
آموزش این هفته خیاطی افق کویر کت مجلسی شماره (2) می باشد 
 مراحل رسم الگو:
1-ساسون سرشانه را به حلقه آستین منتقل کرده و 2 سانتیمتر دکمه خور رسم کنید.
2-5 سانتیمتر از حلقه گردن پایین آمده و یقه را به شکل خشتی با هلال ملایم طراحی نموده وساسون 1 سانتیمتری لقی یقه را رسم کنید. 
3- 3 سانتیمتر از ساسونهای کمر به سمت پهلوها آمده و محل پیلی ها را مشخص نموده و6 سانتیمتر هر برش را اوزمان دهید (الگوی شماره 4و5 )
4-یقه شکاری ر به اندازه هلال گردن پشت و جلو تا نقطه A رسم کنید و برشهای روی آن را 2 سانتیمتر اوزمان دهید. 
5-سجاف جلو و پشت کت را مانند الگوی شماره 9 و 8 رولت کنید. 
 
مراحل دوخت:
1-ساسون تکه شماره 1 را بدوزید و تکه های 2 و3 را به یکدیگر وصل کنید.
2-اوزمانهای تکه شماره 5 و 4 را به شکل پیلی تنظیم نموده اتو نمایید و به بالا تنه بدوزید. 
3-سرشانه و پهلو های پشت و جلو را به یکدیگروصل کنید 
4- اوزمانهای تکه شماره 7 را به شکل پیلی تنظیم نموده و به یقه زیرین شماره 6 دوخته و یقه را برگردانده و بین سجاف شماره 8 و 9 و بالاتنه قرار داده بدوزید.