نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کاميون حامل ترياك در محور بافق به يزد به مقصد نرسید

کاميون حامل ترياك در محور بافق به يزد به مقصد نرسید

به گزارش ایسنا، سرهنگ ستوده نيا درباره اين خبر گفت: مأموران مبارزه با مواد‌مخدر استان در راستای ارتقاء امنيت اجتماعی و با اقدامات اطلاعاتی با‌خبر شدند تعدادی از قاچاقچيان كه به صورت گسترده در زمينه حمل و جابجايی مواد‌مخدر از استانهای جنوبی و شرقی به استان خراسان و تهران فعاليت دارند، محموله‌ای از مواد‌مخدر را تهيه و قصد دارند از مسير يزد به سمت تهران انتقال دهند.
 وی گفت: در اين راستا مأموران پليس مبارزه با مواد‌مخدر استان ضمن تشديد اقدامات اطلاعاتی و با مراجعه به محور بافق به يزد به يك دستگاه كاميون مشكوك و آن را متوقف كردند.
 رئيس پليس مبارزه با مواد‌مخدر استان ادامه داد: مأموران در بازرسی از كاميون 31 كيلوگرم ترياك كه به طرز ماهرانه ای داخل خودرو جاسازی شده بود را كشف و ضبط كردند.
 گفتنی است؛ در اين زمينه دو نفر دستگير و تحويل مراجع قضايی شدند.