نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارخانه کاشی زمرد بافق استخدام می‌کند

کارخانه کاشی زمرد بافق استخدام می‌کند


کارخانه کاشی زمرد بافق استخدام می‌کند

عنوان    شرایط
اداری مالی:    لیسانس حسابداری - کامپیوتر (زن مرد - دو سال سابقه کار)


تولید(فنی-برق - خدمات - انتظامات) :   دیپلم - لیسانس
(20 نفر مرد)

متقاضیان می‌توانند مدارک و سوابق کاری خود را به شماره 4237327 ارسال نمایند.
شماره‌های تماس :
 27-03524237320