نمایش خبر نمایش خبر

کارخانه صنعت پلاستیک اشکذر در آتش سوخت

کارخانه صنعت پلاستیک اشکذر در آتش سوختدر اثر سانحه برق یکی از کارخانه های پلاستیک سازی اشکذر واقع در منطقه حاجی آباد طعمه حریق شد.
به گزارش نسیم صادق،  در اثر سانحه برق یکی از کارخانه های پلاستیک سازی اشکذر واقع در منطقه حاجی آباد طعمه حریق شد.
حوالی ساعت یازده صبح دود ناشی از آتش سوزی در محدوده منطقه حاجی آباد رستاق توجه شهروندان را به خود جلب کرد.
آتش سوزی در اثر اتصال برق به وجود آمد و طی آن کارخانه پلاستیک سازی «صنعت پلاستیک اشکذر» به طور کامل در آتش سوخت.
در این حادثه که خوشبختانه تلفات جانی در بر نداشته، به گفته مدیر کارخانه بالغ بر سه میلیارد تومان خسارت مالی وارد شده است.
گفتنی است این کارخانه در محدوده حاجی آباد رستاق، ابتدای دو راهی طبس واقع شده است.