نمایش خبر نمایش خبر

چوب حراج متصدیان مهدکودک ها بر اموال مهدها

چوب حراج متصدیان مهدکودک ها بر اموال مهدهااین روزها سرمایه گذاران در مهدکودک ها ناراضی از وضع موجود هستند و برخی از آنها اقدام به فروش وسایل مهدهای خود نمودند. خبرنگارما؛ با دو مدیر باسابقه از مهدکودک‌ها به گفتگو پرداخته که کوشیدیم در این خصوص اطلاعات بیشتری کسب کنیم.
مهدیه فتوحی در خصوص حضور خردسالان در مهدکودک خورشید کوچولو گفت: در این وضعیت کرونا؛ تعداد بسیار محدودی ثبت نام نموده؛ که متاسفانه به علت ضرر و زیان مجبور به تعطیلی مهدکودک در این شرایط موجود شدم.
وی که دارای یک مهدکودک دیگر در این شهرستان است ، بیان داشت: مهدکودک قرآنی دیگری در این شهرستان دایر نمودم که آن هم در حال حاضر تعطیل است.
موسس و مدیر مهد کودک؛تصریح کرد: هنوز در جبران شهریه های برگشتی والدین به سر می برم. اما تمایل بسیار به آموزش های آنلاین هستم.
وی بااشاره به تعطیلی مهدها از تاریخ 2اسفند98 گفت: مربیان فداکار فعالیت های آموزشی خود را در فضای مجازی ادامه می دهند و همچنان در حال تلاش جهت آموزش هستند.
وی از مسئولین خواستارشد: ارگان‌ها و سازمان هایی که توان کمک مالی به مهدکودک را دارا می باشند به یاری بشتابند. وام های کم درصد یا بدون بهره، بخصوص برای مهد هایی که در سال‌های اولیه فعال بودند و خسارت های زیادی را متحمل شدند باید در نظر گرفته شود.
در ادامه " مریم محمد علیزاده " مدیر باسابقه بافقی به گفتگو پرداختیم که وی گفت: در سال های گذشته قریب به 70 نوآموز پذیرش داشته و با آمدن ویروس کرونا؛ مهدهای کودک اکثرا به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل هستند.
وی در خصوص بیمه بیکاری برای کارمندان اعلام کرد: مهد کودک ما دارای 7 پرسنل است. به گفته یکی از مربیان این مهد فقط سه ماه بیمه بیکاری گرفته در حالی که حدود هشت ماه از تعطیلی مهد ها می گذرد ولی متاسفانه به جایی این که مسئولین اداره کار و بیمه در این شرایط بحرانی مربیان و مدیران را راهنمایی کنند مربیان را به سمت شکایت از مدیران سوق می دهند و می‌گویند جهت دستیابی به حق بیکاری باید از کارفرمایان خود شکایت کنند.
علیزاده؛ با اشاره به آسیب های مهدکودک ها بیان داشت: به نظر من بیشترین ضرر را بخش حضوری عضو مهدهای کودک دچار شده؛ که واقعا زحمت آن ها به نابودی کشیده شده و نهایت بی انصافی بوده است که یکی یکی مجبور به تعطیلی مهد و فروش وسایل خود شده اند.
وی از صحبتش با مسئولین سخن گفت: مهدهای کودک را دریابند کودکان بزرگ ترین سرمایه کشور ما هستند که با سهل انگاری و بی توجه ای به کودکان ضربه جبران ناپذیر وارد می شود.

حدیثه امیریان|