نمایش خبر نمایش خبر

چه بر سر حجاب آمده است؟

چه بر سر حجاب آمده است؟معصومه غلامرضا پور| حجاب در جامعه امروز به مسئله ای تبدیل شده که برخی افراد از آن فراری اند و عده ای هم به درستی آن را رعایت می کنند.
حجاب مقوله ای است که بارها و بارها برای آن صحبت شده و چه مقاله ها، سمینارها، کنفرانس هایی که برای آن برگزار نگردیده؛ اگر نگاهی به حجاب از سالهای گذشته تاکنون بیاندازیم. بخوبی درک می کنیم که پدیده بی حجابی شهرستان بافق را نیز فرا گرفته است. هنگامی که در جمع مادران خود قرار می گیریم که چگونه قدیمی ها حجاب را رعایت می کردند، دهانمان از شگفتی باز می ماند و با تعجب می گوییم راست می گویی!
مروری بر خاطرات گذشته نشان می دهد که مادربزرگهای ما در قدیم هنگامی که تلویزیون تماشا می کردند و مجری آن مرد بود چادر به سر می کردند و می گفتند که مجری مرد نامحرم است و دارد ما را از تلویزیون مشاهده می کند. یا هنگامی که مردی به خانه شان تلفن می کرد و با مرد خانه کار داشت با اینکه میانسال بودند و عمری از آن ها گذشته بود؛ اگر احوال پرسی می کرد خانم خانه ناراحت می شد که فلان مرد منظور داشته؟ حتی در دوره طاغوت نیز که بی حجابی بود و با زن های با حجاب برخورد می کردند زن ها از پستو های خانه بیرون نمی آمدند و یا اگر بیرون می آمدند از راه پشت بام چادرشب می پوشیدند و به خانه دیگری می رفتند. مادربزرگهای ما وقتی به بیرون از خانه برای خرید می آمدند فقط یک چشم خود را با نصف ابرو بیرون می گذاشتند و می گفتند مرد اجنبی نباید صورت مان را ببیند، حتی در زمان ما دوره شصتی ها؛ وقتی مدرسه می رفتیم مادر مدام به ما سفارش می کرد که صورت خود را بپوشان، حتی بینی خود را زیر چادر ببر؛ البته ما اعتراض می کردیم که چرا این قدر باید محجبه باشیم. همین که موی سرمان بیرون نیست کافی است؛ چرا باید مانند مادر بزرگها صورتمان را بپوشانیم. چند سال پیش روحانی برای سخنرانی به حسینیه بافق آورده بودند که مرتب در سخنرانی هایش می گفت: خوشا به شهر شما که یک نفر مانتویی بی حجاب در شهر وجود ندارد. نگذارید در شهر یک نفر بی حجاب وجود داشته باشد تا همین طور شهرتان محجبه و اسلامی باشد و ما با خنده و مسخره می گفتیم این روحانی چه می گوید؟! زمان گذشت و همه چیز بوی و رنگ دیگری گرفت، حتی حجابها کنار رفت. در دوره امروز وقتی دختری را بی حجاب در خیابان ببینی تعجب نمی کنی یا وقتی مو و گوش دختری پشت فرمان ماشین بیرون باشد با بی تفاوتی رد می شویم؟ در حال حاضر؛ اگر آرایش نکنی و به خیابان بروی می گویند این زن یا دختر امل است، حتی به خودش نمی رسد و چنان جایگاه زیبایی در بین زن ها رواج یافته که ساعتها در آرایشگاهها انواع تاتو را برای جوانی و شادابی خودشان انجام می دهند و با چهره های بزک کرده؛ در حالی که موهایشان را رنگ و مش کرده اند و با بهترین لباسها در خیابان حاضر می شوند. 
وجود زن های غریبه نیز در بافق با پوششهای مختلف بر این معضل بی حجابی لطمه وارد کرده است که با پوششهای بدن نما در خیابان ظاهر می شوند؛ بعد می گوییم که چرا فلان اتفاق در شهر روی داده و چرا این قدر بی بند و باری در بافق شکل گرفته؛ در حالی که ریشه این بی بند و باری خودمان هستیم و مشکلات را تقصیر این و آن می اندازیم، حتی در شبکه های مجازی تصویر بی حجاب خود را با آرایش کامل می اندازیم؛ اینجاست که باید مادربزرگهای ما زنده شوند و ببیند بر سر حجاب چه آمده است و آن حجاب کجا و این بی حجابی مفرط کجا؟