نمایش خبر نمایش خبر

چرا هفته ملی سلامت بانوان ایرانی

چرا هفته ملی سلامت بانوان ایرانی


هفته ملی سلامت بانوان ایرانی گرامی باد

طیبه عسکری| سلامت زنان در همه خانواده ها به عنوان فرزند، خواهر، همسر، مادر یا مادر بزرگ اهمیت خاصی دارد. چند دلیل مهم این اولویت را حمایت می کند:
زنان آسیب پذیرند و در نتیجه بیشتر از مردان در جستجوی خدمات سلامت بر می آیند و پاسخگوی به این نیاز وظیفه اصلی نظام سلامت است. زنان به عنوان مادر در خانواده محور سلامت خانواده بوده و مرگ ومیر، ناتوانی و رفتارهای آنها، همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد از جمله این موارد می توان خطرات تهدید کننده سلامتی مادران بر سلامت گروههای سنی در خانواده را نام برد(انتقال مادر به جنین، اثر سوء تغذیه و دیابت و فشار خون مادر بر جنین، اثر استعمال دخانیات بر سلامت جنین و سایر افراد خانواده و). بعلاوه با توجه به یادگیری رفتار در خانواده و نقش مادران در شبکه یادگیری اجتماعی ،آثار رفتارهای زنان و مادران بر جنبه های مختلف سلامت و بیماری و تاثیر آن در فرهنگ رفتاری همه اعضای خانواده بر هیچکس پوشیده نیست 
از طرف دیگر اکثریت ارائه دهندگان خدمات سیستم خدمات سیستم خدمات بهداشتی درمانی در سراسر کشور را زنان تشکیل می دهند و این موضوع نقش مستقیم زنان در ارتقای سلامت جامعه را نیز آشکار نماید .
علل مرگ و میر :طبق بررسیهای انجام شده در کشور ، بیماریهای عروقی مغز و همه عوامل خطر و زمینه ای که منجر به آنها می شوند مانند دیابت ،فشارخون و چاقی از اولویت ویژهای در سلامت زنان برخوردارند و از مهمترین علل مرگ و میر زنان محسوب می شوند .
سرطانها نیز از علل اصلی مرگ ومیر زنان است .در زنان ایران بار اصلی سرطان ها مربوط به سرطان پستان است و البته سرطان دهانه رحم نیز به علت سیر بالارونده ای که دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .سرطان پستان در ایران در زنان همچنان در رتبه اول سرطانها قرار داشته و همه ساله به تعداد موارد بروز آن افزوده شده است .
علل موربیدیتی زنان ایران :گرچه مرگ ومیر زنان در بعضی از گروههای سنی کمتر از مردان است ، اما براساس بررسی ملی بار بیماریها، زنان در مقایسه با مردان آسیب پذیر تر ند و ناتوانیهای ناشی از بیماری مزمن در آنها به مراتب بیشتر از مردان است . از مهمترین اولویتهایی که بیماری مزمن و ناتوان کننده برای زنان ایجاد می کند بیماریهای اعصاب و روان ،کمر درد و آرتروز ،کم خونی و یائسگی می باشند که البته در گروههای سنی مختلف زنان رتبه آنها تغییرمی کند.
شیوه زندگی سالم مهمترین استراتژی برای پیشگیری از بیماریهای کشنده و ناتوان کننده 
همه اولویت های سلامت زنان به نوعی با شیوه زندگی زنان در ارتباط است .فعالیت فیزیکی به عنوان یکی از جنبه های مهم شیوه زندگی سالم در کنار تغذیه سالم اهمیت بسزایی دارد و در بررسی انجام شده برای تدوین سند راهبردی سلامت زنان نیز کمبود تحریک و فعالیت فیزیکی به عنوان معضل اصلی سلامت زنان و محور برنامه استراتژیک سلامت زنان گزارش شده است . فعالیت فیزیکی کافی در پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی عروقی و تصلب شرائین ،سکته قلبی و مغزی ،فشار خون ،چربی خون بالا ،دیابت قندی ،دیابن نوع 0 ،پوکی استخوان ،کمر درد ،سنگ کیسه صفرا ،بیماری روحی و روانی ،افزایش کیفیت زندگی ،کاهش اثرات سالمندی ،لذت بردن از زندگی ،کمک به موثر بودن کار ،کمک به توان خلاقیت ،کمک به کاهش هزینه های زندگی و بالاخره کاهش مرگ ومیر بسیار موثر است.