نمایش خبر نمایش خبر

چرا افراد موّفق دوستان بازنده شان را ترک می کنند(قسمت اول )


عباس ابراهیمی خوسفی 
 
میخواهید عالی باشید؟ خودتان را با افراد عالی احاطه کنید
چرا ما خوشحالیم کارمند دولت شویم ؟ چرا می گوییم حالا که  فرزندم مهندس یا دکتر  شده با هزار منت برود کارمند دولت شود این آقا را ببینم ٰ فلانی پارتی ام شود پسر یا دخترم سنگ آهن برود ؟چرا دلمان به آب باریکه دولت خوش  است ؟   جیم ران نویسنده و سخنران بزرگ انگیزشی می گوید   یکی دوستانم داستان مردی را بازگو میکرد که از هیچ چیز به همه چیز رسیده بود. زندگی فلاکت بار این مرد که با حقوق های ماهیانه میچرخید برایش بسیار با ارزش بود, سپس تصمیم گرفت خودش را ازین باتلاق زندگیش که هر روز بیشتر درش فرو میرفت خودش را بیرون بکشد. این مرد اطرافیانش را ارزیابی کرد, سپس به یکی از دوستانش دقت کرد –کسی که نه باهوش تر از او بود نه با استعدادتر-که به ثروتی دست یافته بود. سپس پیش این دوستش رفت و دلیل موفقیتش را پرسید, دوستش رک و پوست کنده رازش را به این مرد گفت "افراد موفق را کنارت نگه دار".این مرد نصیحت دوستش را با تمام وجود پذیرفت. سپس به سرعت دقت کرد که تمام دوستانش دیگرش از کار سخت بیزار بودند و هیچ تمایلی به پیشرفت شخصی نداشتند. پس این مرد شروع به گشتن بدنبال دوستانی جدید بود, او همایش ها و سمینار های موفقیت زیادی رفت, ارتباطات زیادی برقرار کرد با افرادی که پیشرفت شخصی داشتند, افرادی که موفق شده بودند و افرادی که انگیزه بالایی داشتند.بعد ازینکه این مرد تمام دوستانش را جایگزین کرد, یک لیست درست کرد. لیستی ساده که دو ستون بیشتر نداشت.یک ستون برای افرادی که باعث میشدند زندگیش پیشرفت داشته باشد و ستون دوم برای افرادی که باعث پس رفتش میشدنداگر کسی میتوانست کیفیت زندگیش را بهبود دهد,تا حد ممکن وقت زیادی را در کنارش سپری میکرد. اگر کسی مانع پیشرفتش میشد و نمیتوانست تاثیر مثبتی بر روی زندگیش بگذارد ,نباید بیش از 15 دقیقه وقت برایش صرف کند.پس از دنبال کردن لیست "قطع و وصل" ,این مرد در کمتر از سه سال به یک میلیونر موفق و خودساخته تبدیل شد.
 ادامه دارد ...