نمایش خبر نمایش خبر

چاه "ارت" به ایمنی خانه می افزاید


به گزارش هفته نامه افق کویر، مدتی است که برای نصب کنتور برق باید قبل از نصب کنتور چاه "ارت" برای مکان مورد نظر حفر شود. برای پیگیری بیشتر گفتگویی با ناصر میرفخرالدینی، رییس اداره برق بافق انجام شده است.
افق کویر: پیرامون چاه ارت که برای اماکن تازه تأسیس در بافق اجرا می شود توضیحاتی بدهید؟
 بحث چاه "ارت" بحث ایمنی و جان انسان ها است و طبق آماری که ما در دست داریم در 10 سال اخیر 650 نفر فوتی به خاطر برق گرفتگی داشته ایم واین طرح کشوری بوده است ولی در گذشته این طرح در بعضی از استانها اجرا می شده که استان یزد این طرح را اجرا نمی کرد و از ابتدای سال جاری شرکت توانیر ابلاغ کرد برای نصب هر کنتور چه تجاری و چه مسکونی چاه "ارت" اجباری است. واحدهای آپارتمانی مسکن مهر قبلاً الزام به حفر چاه "ارت" بودند، ولی در حال حاضر قانونی که توانیر اعلام کرده برای همه واحدها "ارت" اجباری شده است که یکسری پیمانکار در یزد دوره ها و آموزش های لازم را در سازمان نظام مهندسی استان یزد دیده اند که در بافق هم یک شعبه وجود دارد. در بافق 5 الی 6 پیمانکار در حال فعالیت در مورد حفر چاه "ارت" هستند.
افق کویر: هزینه چاه "ارت" چقدر است؟
نرخ چاه "ارت" بستگی به خاک منطقه دارد. طی جلسه ای که دو هفته پیش با نظام مهندسی استان یزد داشتیم نرخ "ارت" از استان یزد هم پایین تر بود. حداقل نرخ از 300 هزار تومان شروع می شود.
افق کویر:در استان اجباری است یا خیر؟
 کل استان یزد اجباری است.
افق کویر:بعد از وصل چاه ارت چه کارهایی برای وصل و نصب کنتور انجام می شود؟
 کارهای چاه ارت که انجام شد بازرس نظام مهندسی یزد در بازدیدی که انجام می دهد آن را تائید می کند و تائیدیه را که ارائه داد کنتور وصل می شود و پیمانکار موظف است ارت را وصل کند. 
افق کویر: حرف پایانی:
 خانه هایی قدیمی که کنتور دارند اقدام به اجرای چاه ارت کنند. از همه در خواست دارم که با 400 هزار تومان یک خانه را از نظر ایمنی یک عمر بیمه کنند. چراکه ارزش دارد افرادی که داخل خانه هستند ایمن شوند.