نمایش خبر نمایش خبر

چاله های دردسر ساز


به گزارش هفته نامه افق کویر، مردی در حال گذر از کوچه آتش نشانی با خودرو پراید بود که در جوی آب وسط جاده به داخل چاله می افتد. زمانیکه علت حادثه را جویا شد یکی از افرادی که در آنجا بود گفت: تا به امروز چندین حادثه در این مکان رخ داده است. هفته پیش یکی از رهگذرها نصف شب در این چاله افتاده است.
وی افزود: به دلیل اینکه جوی آب از این مکان عبور می کند و این جوی بر اثر عبور و مرور ماشین ها فرو می ریزد و جلو آب گرفته می شود. هر دفعه که کشاورزان آبداری دارند اینجا را حفر کرده و گرفتگی جوی آب را باز می کنند و بعد از باز شدن راه آب، دیگر آن را ترمیم نمی کنند؛ تاکنون چندین موتور سوار داخل این کانال آب افتاده اند. 
وی تصریح کرد: به مرور پهنای جاده نیز کمتر شده، این جاده محل عبور ساکنین خیابان ایستگاه و آتش نشانی است. چندین دفعه مسئول مربوطه از خیابان آتش نشانی بازدید نموده؛ ولی تاکنون پیگیری خاصی برای رفع این معضل صورت نگرفته است.