نمایش خبر نمایش خبر

پیگیری جدی مسئولین برای احداث میدان میوه و تره بار در بافق


اکرم عباسی| به گزارش هفته نامه افق کویر، در شماره 705 این هفته نامه ولی اله رنجبر رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بافق پیرامون احداث میدان میوه و تره بار شهرستان بافق گفت: زمینی در پشت اداره مسکن و شهرسازی قرار دارد که در سند جامع شهرستان هم به عنوان میدان میوه و تره بار دیده شده است، بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده تا در این زمینه سرمایه گذاری کند.
 وی عنوان کرد: جواز آن که اداره صنعت، معدن و تجارت بوده صادر و به وی تحویل شده است، در حال حاضر کار دست مسکن شهرسازی است و باید زمین را مسکن شهرسازی واگذار بخش خصوصی کند.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بافق افزود: به محض اینکه زمین در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد دو ماهه میدان میوه و تره بار به بهره برداری خواهد رسید. 
وی گفت: اگر شهرداری به صورت مشارکتی با بخش خصوصی در این حوزه ورود پیدا کنند سیر قانونی واگذاری زمین نباید انجام شود و به طور مستقیم می توان زمین را به شهرداری واگذار کرد. 
هفته نامه افق کویر برای پیگیری این موضوع گفتگویی با کاظم فتوحی رییس اداره مسکن و شهرسازی بافق انجام داده است.
وی گفت: نامه شهرداری چند روزی است که به دست ما رسیده و کروکی پیشنهادی را تهیه و جهت کارهای واگذاری زمین آن را به مرکز استان ارسال کردیم.
وی افزود: نماینده شهرداری باید این کار را پیگیری کند حدوداً سه ماه طول می کشد.
جواد کوشکی معاون شهردار بافق نیز در این باره گفت: مسکن شهرسازی زمینی را در حال واگذاری به شهرداری است؛ اگر واگذار شهرداری شود در ساختن این میدان میوه و تره بار شهرداری با بخش خصوصی مشارکت می کند و شهرداری در حال پیگیری مراحل قانونی آن است.