نمایش خبر نمایش خبر

پیراهن( شومیز)


نجمه فلاح بافقی|
کارشناس طراحی و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخت
الگوی جلو: 
7 به 26= 5/3 سانتی متر خطی از نقطه 26 به داخل گونیا کنید.
26 به 27 = یک پنجم دور گردن منهای 8/. سانتی متر
26 به 28 =یک پنجم دور گردن منهای 2/1 سانتی متر، هلال گردن را از نقطه 27 به 28 رسم کنید.
26 به 29= یک پنجم بلندی حلقه آستین منهای 5/. سانتی متر، نقطه 29 را به داخل الگو گونیا کنید و از نقطه 27 به اندازه سرشانه پشت روی خط 29 علامت گذاشته تا نقطه 30 بدست آید.
28 به 31= یک دوم فاصله خط( 4 به 28 ) به اضافه یک سانتی متر، نقطه 19 را به بالا گونیا کنید تا نقطه 32 بدست آید. نقطه 30 را به 32 و سپس به 20، با پیستوله هلال نموده تا حلقه ی آستین جلو رسم شود.
پهلوی جلو را مانند پهلوی پشت هلا ل کنید.
دگمه خور وسجاف:
28 به 34= 5 به 35=5/1 سانتی متر، نقطه 34 را به 35 متصل نموده تا خط دگمه خور رسم شود.
34 به 36= 35 به 37= 4 سانتی متر(دو برابر دگمه خور به اضافه یک سانتی متر) سجاف در نظر بگیرید.
خط 34 به 35 را تا نموده و منحنی یقه را از نقطه 34 رولت نموده و سجاف را کامل کنید.