نمایش خبر نمایش خبر

پیراهن دکلته با دامن سرخپوستی

پیراهن دکلته با دامن سرخپوستی 
نجمه فلاح بافقی|
کارشناس طراحی و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخت
 
 
 
متراژ پارچه مورد نیاز:
110 سانتی متر پارچه طرح دار با عرض 150 سانتی متر، 10 سانتی متر پارچه سفید، 1 متر پارچه تور با عرض 150 سانتی متر
مراحل رسم الگو:
1-یک دوم خط گردن تا خط سینه را بدست اورید و5/. سانتی متر داخل شده و خط مرکزی جدید جلو و پشت را رسم کنید.
2-خط پهلو را در حلقه ی آستین 1 سانتی متر داخل و 1 سانتی متر بالا بروید و یقه دکلته را طراحی کنید.
3- یک دوم بالاتنه را بدست آورده و برش روی آن را انجام دهید. (الگوی شماره 1و 2و 3و4 )
4- سجافهای 5 و6 را رولت نمائید.
5- دامن تمام کلوش را با یک ششم دور کمر منهای 5/. سانتی متر رسم کنید و بلندی دامن را 30 تا 40 سانتی متر در نظر بگیرید.(الگوی شماره 7)
6- دامن زیرین را با 5 سانتی متر بلندتر رولت نمائید.(الگوی شماره 8)
مراحل دوخت:
1- تکه های شماره 3و 4و 6و7و8  را وی دولای بسته و تکه های 1و 2و5 را روی دولای باز پارچه برش کنید.
2- سجافهای شماره 5و 6 را لایه بچسبانید و به تکه های 1و 3 وصل کنید.
3- تکه های شماره 4 را به 3 و 2 را به1 بدوزید.
4- خط پهلو را بدوزید.
5- دامن 7و 8 را از قسمت کمر به یکدیگر وصل کرده و به بالاتنه جلو و پشت بدورید.
6- زیپ را به خط مرکزی پشت بدوزید.
7- بند لباس را به پهنای 4 سانتی متر و بلندی دلخواه تا زده و بدوزید و بین سجاف و بالاتنه به لباس وصل کنید.