نمایش خبر نمایش خبر

پدیده شوم سرقت احشام

پدیده شوم سرقت احشامکلمه سرقت از ریشه «سَرَقَ» به معنی «دزدیدن» بوده و مصدر آن "سرقه" است و لفظ "استراق سمع" به معنای دزدانه‌گوش کردن، از این ریشه گرفته شده است. سرقت در اصطلاح حقوق جزا در ماده 197 قانون مجازات اسلامی،چنین تعریف شده است: "ربودن مال دیگری به طور پنهانی"
 سرقت احشام پدیده شومی است که در برخی از نواحی و شهرهای ایران متاسفانه رواج یافته است. بافق هم در این سالیان اخیر از این قاعده مستثنی نبوده و با فراز و فرودهایی روبرو بوده است. در این که چرا و به چه علت این قضایا رخ می دهد کار جامعه شناسان و کارشناسان علوم اجتماعی است که دست به کار شده و ریشه یابی کنند تا سرقت گوسفند به یک فرهنگ نامیمون تبدیل نشود؛ چرا که وقتی با دخالت نیروهای انتظامی مواجه شده و عوامل سارق شناسایی می شوند و به چنگال قانون سپرده می شوند، پس از مدتی گروهی دیگر این راه بد را ادامه می دهند. کارشناسان علوم اجتماعی باید به کمک نیروهای انتظامی بشتابند تا جلو شیوع این بیماری اجتماعی گرفته شود. 
هر از چندی شاهد هستیم گروهی چند نفره برای مدتهای مدیدی موجب ترس و آزار برخی از شهروندان می شوند. آنان با طرح و برنامه ریزی، ابتداء آغل و محل نگهداری بز و میش را شناسایی کرده و سحرگاهان اقدام به خالی کردن آغل از گوسفند کرده و سپس راهی شهرهای همجوار شده و در آنجا احشام سرقتی را به ثمن بخس می فروشند و با پول شوم آن زندگی نگون بخت خود را اداره می کنند.
 این موضوع می تواند در برنامه مرکز اورژانس اجتماعی بافق قرار گرفته تا با ارائه طرح هایی حرکت این پدیده را کاهش بدهند.  به هر حال آنچه که برای شهروندان؛ به ویژه کشاورزان و دامداران مهم است امنیت حرفه و کسبه است. اگر فردی احساس کند که افرادی  قادرند تا مال او را به یک شبه به یغما ببرند هرگز سراغ نگهداری گاو و گوسفند نخواهد رفت و وقتی که این امنیت از بین برود دیگر کسی جرات پرورش دام را ندارد آن وقت است که جامعه، با معضلات عدیده ایی روبرو خواهد شد. به نظر نگارنده ضمن این که آغل داران بایست محل نگهداری احشام خود را کنترل کرده و مراقبت های لازم را نمایند؛ یعنی  آن که ارتفاع دیوارها را رعایت کرده و قفل درب ها از نوع مرغوب انتخاب کنند، متولیان جهادکشاورزی که مسئول صدور پروانه ساخت آغل هستند نکات لازم را به دامداران اعلام کنند؛ هر چند که همکاری دامداران را در رفت و آمد افراد مشکوک و به قولی غریبه و انعکاس آن به یگان های انتظامی نباید از نظر دور داشت.
صاحب امتیاز و مدیر مسئول
محمد حسین تشکری بافقی