نمایش خبر نمایش خبر

هیچکدام ازحجاج بافق و بهاباد مبتلا به بیماری مرس کرونا نبوده اند/بهسازی بخش زایمان بیمارستان بافق


به گزارش روابط عمومی بیمارستان ولیعصر(عج) باتوجه به سفرحجاج واحتمال شیوع بیماری مرس کرونا در بافق، رییس بیمارستان ولیعصر(عج) بافق در این باره گفت: با اقدامات ویژه ای که از22 آبان ماه در اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج) انجام شد، خوشبختانه هیچ یک از حجاج بافق و بهاباد مبتلا به این بیماری نبوده اند.
وی فرصت را مغتنم شمرد و به ترویج زایمان طبیعی تأکید کرد و گفت:یکی ازاهداف طرح تحول سلامت ترویج زایمان طبیعی می باشد که دراین زمینه علاوه بررایگان شدن زایمان طبیعی استاندارد سازی بخشهای زایمان بیمارستان ولیعصر(عج) نیز در دستور کار قرار گرفت. 
وی افزود: عملیات استانداردسازی بلوک زایمانی بیمارستان ازچندروز پیش دربیمارستان ولیعصر(عج)آغاز و مرحله اول آن که شامل تخریب و تغییر اتاق های بخش زایمان می باشد درحال انجام است . 
وی تصریح کرد: درطراحی جدید جهت بخش زایمان علاوه براتاق زایمان سنتی، اتاق های زایمان LDRدرنظر گرفته شده است که مادر از ابتدای زایمان دراین اتاق ها بستری ومراحل زایمان وی درآن انجام می شود. این اتاق ها منطبق برآخرین استاندارهای اتاقهای زایمانی بوده وعلاوه براینکه یک نفر ماما درتمامی طول زایمان نظارت کامل بر مادر دارد یک نفر همراه آموزش دیده وهمسرو یا مادربیمار نیز می تواند بر بالین وی حضور داشته باشد. 
وی عنوان کرد: این بخش علاوه بر استانداردسازی فضای فیزیکی، تجهیزات اتاق زایمان نیز به روز و نو خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: بهره برداری از بخش جدید حدود 3ماه دیگر آغاز خواهد شد.